Konkurs poezji polskiej.

Konkurs poezji polskiej- klasy IV-VIII

Boże najświętszy! Od którego woli
Istnienie świata całego zależy,
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.

Alojzy Feliński

 

W dniu 16 listopada odbył się w naszej szkole Konkurs poezji polskiej, a właściwie II etap tego konkursu. A czym jest poezja? Adam Zagajewski pisał, że jest ona  czymś niezdefiniowanym. Najlepiej określi poezję wskazanie jej różnych aspektów. Po pierwsze, jest w niej coś poznawczego, bo otwiera się na świat zewnętrzny i na świat wewnętrzny autora. Jednak poezja tak naprawdę rozpina się pomiędzy próbą poznania i niemożnością poznania. Na dodatek, oprócz próby i chęci poznania potrzebny jest jeszcze aspekt ekstatyczny, zwany natchnieniem. Te aspekty tworzą funkcje poezji: ekstatyczną, czyli dionizyjską (poezja wzbogaca nasze życie wewnętrzne) oraz sprawozdawczą, co tyczy się poznania danej epoki, ludzi, myśli. Wszystko zależy od czasów, w których poeta tworzy. W komunizmie od poetów oczekiwano sprawiedliwego osądu świata, wtedy poezja nie mogła poprzestać na funkcji ekstatycznej i zgodnie z oczekiwaniami czytelnika musiała przyjąć funkcje etyczną. W lepszych czasach funkcja etyczna staje się mniej ważna. Wtedy poeta ma dostarczać dreszczy metaforycznych, które Witkacy nazywał „Momentami metafizycznymi”. Bo poeta przede wszystkim jest artystą. Twórca w pewnym sensie wszystko wymyśla. W sztuce nie ma pytania: „czy tak naprawdę jest”, bo „naprawdę” w sztuce nie może być zmierzone. Poezja to kondensacja widzenia i języka, prawda zagęszczona, ukryta. Poeta patrzy na świat przez bardzo grube okulary, przez które obraz jest bardzo zniekształcony, ale dzięki tej deformacji może mówić więcej. Mamy więc nadzieję, że nasz konkurs dostarczył takich momentów metafizycznych nie tylko recytującym, ale wszystkim, którzy byli uczestnikami tej imprezy.

W bieżącym roku postanowiliśmy nawiązać do ważnego wydarzenia w historii naszego narodu, czyli powstania styczniowego. Wybuchło ono 22 stycznia 1863 roku,  a w tym roku obchodzimy jego okrągłą rocznicę, to jest 160. Jego przyczyną był nasilający się rosyjski ucisk narodowy Polaków. Sam wybuch został poprzedzony wieloma manifestacjami patriotycznymi na terenie Warszawy, które były krwawo tłumione przez Imperium Rosyjskie i jego wojsko. W tym czasie uformowały się dwa przeciwstawne obozy: czerwonych – dążących do wybuchu powstania oraz białych – przeciwników jakichkolwiek zrywów zbrojnych.

Niestety, Powstanie styczniowe 1863 – 1864 nie mogło liczyć na powodzenie ani osiągnięcie jakiś większych sukcesów. W noc wybuchu Imperium Rosyjskie dysponowało aż 100 tysięczną armią wobec zaledwie 6 tyś. powstańców. Co prawda wojsko polskie było wspomagane przez Polaków ze wszystkich zaborów, emigrację, a także przedstawicieli innych narodów, jednak wobec sił wroga byli praktycznie bezsilni. Ostatecznie Rosja zyskała dwukrotną przewagę liczebną nad powstańcami.

Powstanie Styczniowe, które zakończyło się wiosną 1864 roku okazało się wielką klęską dla narodu polskiego. Odzyskanie niepodległości stało się czymś niemożliwym i nawet nie myślano wtedy o kolejnych zrywach. Szacuje się, że ok. 20 tyś. żołnierzy ze strony polskiej poległo.

Powstanie styczniowe to wspólna historia Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, którzy walczyli z caratem. W powstaniu wzięło udział ok. 200 tys. osób, ponad 20 tys. zginęło. Represje, które dotknęły ocalałych przy życiu i ich rodziny były niezwykle dotkliwe: konfiskata majątku, zsyłki na Sybir, prześladowania. Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności. Powstanie styczniowe skierowane było przeciwko rosyjskiemu zaborcy, a jego celem była restytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Konkurs oceniało jury w składzie:

Klasy IV- VI

– Marzena Dobroch

– Iwona Gacoń

– Edyta Wawrzyk- Stępień

– Magdalena Pedyńska

Klasy VII-VIII

– Urszula Żurawska

– Jolanta Gzyl-Łabuszewska

– Monka Skowron

– Aneta Ambroży

 

Kryteria ocen to:

  • Dobór i rozumienie tekstu.
  • Poprawność i ekspresja wypowiedzi.
  • Umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością.
  • Dykcja oraz opanowanie tekstu

Oto lista zwycięzców:

Kategoria klas IV

Miejsce I- Aleksandra Rogala klasa 4b

oraz Liliana Marczewska klasa 4 c

Miejsce II- Lena Podsiadły klasa 4 a

oraz Agata Zielińska klasa 4 c

Miejsce III- Michał Rokwisz klasa 4 b

Wyróżnienia:

– Adam Kaperski klasa 4 c

– Aleksandra Poznańska klasa 4 d

– Antoni Ryński klasa 4 b

– Nikola Kufel klasa 4 a

– Karolina Chlebek klasa 4 b

Kategoria klas V

Miejsce I- Julia Mysłek klasa 5 d

Miejsce II- Wiktoria Wołowska klasa 5 e

Miejsce III- Nadia Bąk klas 5 b

Wyróżnienia:

– Aleksandra Mikus klasa 5a

Kategoria klas VI

Miejsce I- Aleksandra Żugaj klasa 6 c

Miejsce II- Patryk Chrzanowski klasa 6 a

oraz Amelia Kalita klasa 6 c

Miejsce III- Arkadiusz Fitał klasa 6 d

Wyróżnienia:

– Amelia Nowak klasa 6 b

– Maja Kosior klasa 6 c

– Alicja Kaczmarczyk klasa 6 d

Nagrodę specjalną dyrektora szkoły otrzymała uczennica klasy 4 d – Julia Ciszewska.

Kategoria klas VII

Miejsce I- Wiktor Żogała klasa 7 b

oraz Tomasz Dragon klasa 7 d

Miejsce II- Kacper Borkowski klasa 7 c

Miejsce III- Wiktor Golba klasa 7 b

oraz Julia Krawczyk 7b

oraz Natalia Mazur klasa 7 e

Wyróżnienia:

– Tatiana Fijałkowska klasa 7a

– Maciej Saramak klasa 7a

– Filip Kaznocha klasa 7a

Kategoria klas VIII

Miejsce I- Mikołaj Anioł klasa 8a

Miejsce II- Daria Bąk klasa 8a

Miejsce III- Zuzanna Kwiecień klasa 8 b

Wyróżnienia:

– Nadia Walczak klasa 8a

– Michalina Radzikowska klasa 8 b

– Wiktor Śledź klasa 8b

Nagrodę specjalną dyrektora szkoły otrzymała uczennica klasy 6c- Gabriela Koza.

W czasie tego uroczystego spotkania towarzyszyła uczestnikom, jak również przybyłym rodzicom, nauczycielom, dyrekcji, Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Katarzynie Anioł, część artystyczna w wykonaniu Koła Wokalnego prowadzonego przez panią Marzenę Drożdżowską.

Konkurs prowadzili: Małgorzata Dalmata-Konwicka oraz Andrzej Kowalik. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi za włączenie się do pracy nad przygotowaniem dekoracji, której aranżacją zajęła się pani Urszula Żurawska. Za ufundowanie nagród szczególne podziękowania składamy pani dyrektor- Gabrieli Zielińskiej.

Wszystkim, nie tylko uczniom nagrodzonym, ale także każdemu występującemu w tymże konkursie, gratulujemy i życzymy w obcowaniu z poezją wielkiej przygody.

Andrzej Kowalik