Abonament obiadowy – listopad 2023r.

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc listopad 2023r.  (19 dni obiadowych x 5zł) wynosi dla ucznia 95 zł (dziewięćdziesiąt pięć zł).

UWAGA! W dniach 2 i 3 listopada stołówka będzie nieczynna.
Opłatę za ten miesiąc proszę dokonać wyłącznie w dniach 6-15 listopada.

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu
Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86 9425 0008 0001 0009 2000 0003
Nazwa zleceniodawcy: Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej za listopad 2023 r. ucznia  (tu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza i odpowiednią kwotę)