Projekt ,,Gramy w ręczną”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-3 na zajęcia sportowe, które odbywają się w naszej szkole w poniedziałki i środy w godzinach 15.30-17.00. Są to zajęcia ogólnorozwojowe głównie w formie gier i zabaw. Ponadto dla uczniów biorących udział w projekcie przewidziano udział w zawodach rangi wojewódzkiej.

Nauczyciel wychowania fizycznego – Kamil Gałęza