Abonament obiadowy październik

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc październik 2023 r.  (22 dni obiadowe x 5zł)  wynosi dla ucznia 110 zł (sto dziesięć zł)

UWAGA! Opłatę (przelew bankowy) za ten miesiąc proszę dokonać wyłącznie w dniach 1-15 października

Możliwa jest refundacja obiadów dla dziecka, informacja w OPS w Połańcu telefon 015 865 56 60

Wzór:

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Nazwa zleceniodawcy:  Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc październik  2023 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)