Abonament obiadowy czerwiec

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc czerwiec 2023 r. wynosi dla ucznia 14 x 5zł= 70zł (siedemdziesiąt zł) Wpłat proszę dokonywać od 1.06.2023 r. to ważne ze względu na księgowość. Możliwa jest refundacja obiadów dla dziecka, informacja w OPS w Połańcu telefon 015 865 56 60 UWAGA! Regulacja finansowa za obiady tylko przelewem bankowym (kwotę należy wpłacić  z góry za dany miesiąc) Wzór: Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003 Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc czerwiec  2023 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza) Uczniowie będą korzystać ze stołówki tylko według określonego harmonogramu wejść na posiłki.