Podsumowanie projektu edukacyjno-społecznego “Przyjaźnie dla autyzmu”w Szkole Podstawowej w Połańcu

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.”

                                                                                                                Flora Edwards

26 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu edukacyjno-społecznego „Przyjaźnie dla autyzmu”. Był on realizowany we współpracy z Miastem i Gminą Połaniec, a jego działania skierowane zostały do uczniów klas I-VIII, dzieci z oddziału przedszkolnego, nauczycieli oraz rodziców uczniów uczęszczających do naszej placówki.

Akcja finałowa stała się zwieńczeniem dwumiesięcznych działań, których celem było:

  • włączenie się w obchody Światowego Dnia i Miesiąca Świadomości Autyzmu;
  • poszerzenie świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu;
  • kształtowanie właściwych postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży takich jak: empatia, zrozumienie, szacunek, tolerancja, wrażliwość, otwartość;
  • integrowanie środowiska uczniowskiego wokół ważnych tematów.

Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele UMiG w Połańcu: Sekretarz Miasta i Gminy Połaniec – Pani Bogumiła Niespodziewana, Kierownik Referatu Organizacyjnego Komunikacji i Spraw Społecznych – Pani Anna Ziętarska-Winnicka, Pani Agnieszka Krupa oraz Pan Artur Kosowicz. Nie zabrakło oczywiście odbiorców projektu – w podsumowaniu wzięli udział uczniowie klas I-III, dzieci z oddziału przedszkolnego, przedstawiciele klas IV-VIII i nauczyciele. W tym wyjątkowym dniu towarzyszyła nam również Pani dyrektor Gabriela Zielińska oraz Pani wicedyrektor Małgorzata Sokołowska.

Jako placówka możemy być niezmiernie dumni z tego, iż społeczność szkolna z ogromnym zaangażowaniem wsparła inicjatywę i włączyła się aktywnie we wszelkie akcje, które były wyrazem empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

W miesiącu marcu  odbył się szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III oraz oddziału przedszkolnego „Świat widziany przez niebieskie okulary – wszystkie odcienie błękitu”, na który wpłynęły aż 53 prace. Jury miało niezwykle trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzców, dlatego ostatecznie przyznano 12 nagród w postaci gier edukacyjnych za I-III miejsca oraz 16 nagród w postaci gier edukacyjnych w ramach wyróżnień.

3 kwietnia włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Zaświeć się na niebiesko”, której pomysłodawcą i realizatorem jest Fundacja JiM, największa w Polsce organizacja niosąca pomoc osobom z autyzmem oraz ich rodzinom. Tego dnia kolorem dominującym w ubiorze stały się różne odcienie niebieskiego, a uczniowie oraz pracownicy placówki razem zaświecili na niebiesko dla autyzmu.  W ten sposób pokazaliśmy, że nasza szkoła to miejsce przyjazne dla każdego, otwarte na potrzeby wszystkich uczniów. Udowodniliśmy, że wszyscy jesteśmy wielką drużyną, a każdy z nas jest  ważny i wyjątkowy. Ze szkolnego radiowęzła popłynęła audycja, a w holu szkoły wyświetlono prezentację, która dostarczyła wiedzy i  pomogła zrozumieć, czym jest autyzm. Dużym zainteresowaniem okazała się akcja tworzenia „Serca Wsparcia”, promująca postawy i wartości, będące gestem solidarności, empatii i zrozumienia potrzeb dla drugiego człowieka. Ponadto chętni uczniowie z klasy 2 “a”, 8 “a”, 8 “e” i 8 “f” wcielili się w aktorów i wystąpili w filmiku „Przyjaźnie dla autyzmu” nagranym w ramach kampanii “A jak autyzm”, promowanej przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Kielcach.

Jednym z ważniejszych działań zrealizowanych w ramach projektu „Przyjaźnie dla autyzmu” był udział uczniów klas szóstych i siódmych w projekcji filmu „Oto my”, która miała miejsce 21 kwietnia w CKiSz w Połańcu. Seans  podejmował trudny temat relacji między bezgranicznie oddanym, kochającym, lecz nadopiekuńczym ojcem, a wkraczającym w dorosłość autystycznym synem. Zwracał także uwagę na fakt, że osoby ze spektrum autyzmu mimo barier i ograniczeń, mają prawo do samodzielności i relacji z rówieśnikami, a ich życie nie musi wcale być uzależnione od najbliższych.

Nie możemy zapominać, iż brak zrozumienia, dyskryminacja społeczna, łatka „innego” czy brak akceptacji – to tylko część problemów, z którymi na co dzień muszą mierzyć się osoby autystyczne. Dlatego też w miesiącu kwietniu chętni wychowawcy przeprowadzili na podstawie udostępnionych przez koordynatorów projektu materiałów  godziny wychowawcze w ramach kampanii „Polska na niebiesko”.  Postanowiliśmy zacząć edukację i uświadamianie od najmłodszych, ponieważ ignorancja i niewiedza często wiążą się z wykluczeniem, a nierzadko wrogością.

Kolejnym ważnym przedsięwzięciem, w które zaangażowało się aż dwadzieścia z czterdziestu oddziałów klasowych w naszej szkole, był konkurs na najciekawsze “Niebieskie zdjęcie”. W przygotowanie do tej akcji uczniowie włożyli dużo serca i wykazali się sporą kreatywnością, dlatego z niecierpliwością czekali na ogłoszenie werdyktu w dniu finału. Jury konkursu postanowiło przyznać dwa I miejsca ex aequo, za które nagrodą były “niebieskie torty”, a zdobyła je klasa 2 “d” wraz z wychowawcą Panią Elżbietą Wnuk i klasa 5 “c” wraz z wychowawcą Panią Marzeną Drożdżowską. Przyznano także 3 nagrody dla zespołów klasowych w postaci wyjścia na kręgle, 5 nagród dla zespołów klasowych w postaci „Mobilnych Stref Ciszy” oraz 4 nagrody dla zespołów klasowych w postaci słodyczy. Dla dzieci z autyzmem i nadwrażliwością słuchową zostały zakupione ponadto dwa zestawy słuchawek wyciszających.

Trzecim konkursem, również zespołowym, był konkurs zorganizowany w ramach akcji charytatywnej na największą ilość zebranych nakrętek, które w dniu podsumowującym projekt zostały przekazane rodzinie Bartoszka Jędrasika z Łoniowa, chorującego na rdzeniowy zanik mięśni. Cieszy niezmiernie fakt, iż łącznie zebraliśmy prawie 720 kilogramów nakrętek. Rywalizacja na podium była niesamowita, zaangażowali się w nią nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice, za co wszystkim serdecznie dziękujemy! Dlatego też przyznane zostały 3 nagrody dla zespołów klasowych w postaci wyjścia na pizzę oraz wyróżnienia w postaci wyjścia na kręgle, kuponów na Dzień bez Pytania oraz słodyczy.

Ważnym elementem akcji finałowej były występy artystyczne w wykonaniu naszych uczniów. Wysłuchaliśmy pięknego utworu „Piosenka Autentyczna” przygotowanego przez zespół wokalny pod kierunkiem Pani Marzeny Drożdżowskiej oraz utworu „Każdy jest inny”,  który zaprezentowały dzieci z oddziału przedszkolnego „0” oraz klasy 2 „a” i 2 „c” przygotowane przez Panie: Anetę Ambroży, Karolinę Łukaszek, Katarzynę Chrząstowską-Chabior i Marzenę Durmę. Piosenki te zawierały ważne przesłanie skierowane do zebranych, aby pamiętali o tym, że choć wszyscy jesteśmy różni, to jednak wyjątkowi i niepowtarzalni, a każdy zasługuje na szacunek.

Punktem kulminacyjnym podsumowującym działania projektowe było utworzenie na sali  gimnastycznej przez uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości „Serca dla Autyzmu” wykonanego z nakrętek zebranych w ramach konkursu klasowego. Stało  się one symbolem życzliwości, przyjaźni i solidarności z osobami w spectrum. Wspólnie utworzyliśmy Krąg Wzajemnego Wsparcia i przekazaliśmy  sobie Iskierkę Przyjaźni.

Na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Pana Jacka Benedykta Nowaka, Sekretarz Gminy Połaniec Pani Bogumiły Niespodziewanej oraz Kierownika Referatu Organizacyjnego Komunikacji i Spraw Społecznych Pani Anny Ziętarskiej-Winnickiej pragniemy złożyć podziękowania za wsparcie i pomoc w organizacji projektu edukacyjno-społecznego „Przyjaźnie dla autyzmu”. Serdecznie dziękujemy także pracownikom UMiG w Połańcu, Pani Agnieszce Krupie i Panu Arturowi Kosowiczowi,  za bezinteresowną pracę i trud włożony w dokumentowanie działań projektowych.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do sponsorów:

  • Banku Spółdzielczego w Połańcu;
  • Firmy Handlowo-Usługowej „Radcar”;
  • Księgarni „Atena” w Połańcu;
  • Pizzerii „Leo” w Połańcu.

To między innymi dzięki Państwa ofiarności, życzliwości i otwartości na potrzeby dzieci i młodzieży mogłyśmy zrealizować cele i zamierzenia projektu.

Dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy Pani Dyrektor Szkoły – Gabrieli Zielińskiej,  Pani Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu – Monice Pławskiej, nauczycielom współpracującym, wychowawcom, którzy przeprowadzili zajęcia w ramach kampanii „Polska na niebiesko” oraz motywowali uczniów do udziału w konkursach, Paniom: Zofii Sowińskiej, Iwonie Damm oraz Danucie Pawełek za pomoc w dekoracji holu głównego szkoły,  Paniom Karolinie Łukaszek, Katarzynie Chrząstowskiej-Chabior, Marzenie Durmie i Marzenie Drożdżowskiej za zaangażowanie w przygotowanie akcji finałowej. Dziękujemy serdecznie uczniom, rodzicom, pracownikom obsługi oraz wszystkim, którzy włączyli się w działania projektowe.

Żywimy nadzieję, że podjęte inicjatywy poszerzą wiedzę i przyczynią się do podniesienia świadomości na temat spektrum autyzmu wśród członków społeczności szkolnej. Pamiętajmy, że razem możemy stworzyć lepszy świat dla osób z autyzmem, świat zrozumienia, akceptacji i tolerancji. Zaświećmy zatem na niebiesko nie tylko w kwietniu, zaświećmy światło w swoich sercach, okazując nie tylko od święta, ale przede wszystkim na co dzień: życzliwość, pomoc i wsparcie tym, którzy tego potrzebu.

Obejrzyj film

Koordynatorzy projektu:

Monika Moryto

Aneta Ambroży

Małgorzata Studnicka