Kto zwyciężył w Ogólnoszkolnym Konkursie o Życiu i Działalności Tadeusza Kościuszki?

W dwóch światach praw człowieka obrońca waleczny,

Konającej Ojczyzny wziął ster niebezpieczny,

Spełnił się wyrok smutny – runął gmach wspaniałych.

Padliśmy – a on nie dał upaść nam bez chwały!

Zniknie pamięć, na spiżach i marmurze ryta,

Lecz cię w sercach Polaków potomność wyczyta.

Franciszek Grzymały- ” Pamięci Kościuszki”

Corocznie obchodzimy uroczyście święto naszego patrona- Tadeusza Kościuszki, który tak za życia, jak i po śmieci cieszył się wśród Polaków wielką atencją. Jego działalność nigdy nie wzbudzała kontrowersji, nie dzieliła narodu, ale go jednoczyła. Cieszył się zawsze poważaniem we wszystkich środowiskach społecznych, a kolejne rocznice kościuszkowskie upamiętniały partie konserwatywne, niepodległościowe, ludowe czy robotnicze. Zawsze niezmiennie jest postrzegany jako symbol wolności i jako niezłomny bojownik o wolność Polski. Fenomen popularności Tadeusza Kościuszki wykracza zresztą poza granice kraju, jest przecież bohaterem narodowym w USA, a poświęcone mu miejsca pamięci można odnaleźć w różnych zakątkach świata. Przyczyn tej popularności szukać  należy w nieprzeciętnej osobowości Kościuszki. Poza tym, że był urodzonym przywódcą i świetnym inżynierem wojskowym, cechowała go odwaga na polu bitwy, prawość oraz wyjątkowa skromność i życzliwość wobec wszystkich ludzi. Miał nowoczesne przekonania demokratyczne i republikańskie oraz postępowe poglądy społeczne. Głęboko wierzył w uniwersalną ideę wolności. Sprzeciwiał się wszelkiej niesprawiedliwości i uciskowi, zarówno na płaszczyźnie kontaktów między państwami, jak i w stosunkach międzyludzkich. Był pozbawiony uprzedzeń społecznych, religijnych i rasowych, czym wyrastał ponad swoją epokę. Stąd też społeczność naszej szkoły wartości te pragnie krzewić w różny sposób. 12 maja odbędą się uroczystości związane ze Świętem Szkoły, w czasie których zostaną wyróżnione osoby, które w kwietniu wzięły udział w Ogólnoszkolnym Konkursie o Życiu i Działalności Tadeusza Kościuszki. A oto lista uczniów- zwycięzców tegoż konkursu.

Klasy I-III

Praca plastyczna- „Zakładka do książki z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki”.

I miejsce

– Grzegorz Dąbrowski -klasa 2 d

– Marcelina Piekut- klasa 2a

– Jakub Ciszewski- klasa 1d

II miejsce

– Szymon Materkowski- klasa 2a

– Piotr Grzybowski- klasa 2d

III miejsce

– Emil Kwiatkowski- klasa 1a

– Jan Zaleśny- klasa 2a

Wyróżnienia:

– Nikola Łaszyca- klasa 2c

– Marcelina Suchorowska- klasa 1c

– Agata Bednarska- klasa 2a

– Krzysztof Karczewski- klasa 2a

– Zuzanna Stec- klasa 1d

Rymowanka dotycząca patrona szkoły

I miejsce

– Karol Fedorowicz- klasa 3 e

– Radosław Adaś- klasa 3 e

II miejsce

– Jakub Forkasiewicz- klasa 3 a

– Nikola Kufel- klasa 3a

III miejsce

– Gabriel Woźniak- klasa 3e

– Bartosz Partyka- klasa 3e

Kategoria klas IV- VI- test o Patronie

I miejsce

– Dominik Czaja- klasa 6e

– Tatiana Fijałkowska, klasa 6a

– Ksawery Bobek- klasa 5a

– Hubert Materkowski- klasa 6c

– Alicja Marczewska- klasa 4e

II miejsce

– Patryk Chrzanowski- klasa 5a

– Filip Czerwiński- klasa 5a

– Dawid Kołat- klasa 6b

– Bartosz Korczak- klasa 6b

III miejsce

– Amelia Nowak- klasa 5b

Kategoria klas VII- VIII- test o Patronie

I miejsce

– Magdalena Chmura- klasa 8b

II miejsce

– Szymon Kiełb- klasa 8e

– Igor Dziarmaga- klasa 8g

III miejsce

– Blanka Łukasik- klasa 8d

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Tadeusza Kościuszki przygotował zespół: pani Katarzyna Chrząstowska-Chabior, pani Aneta Ambroży, pani Małgorzata Dalmata- Konwicka, zaś całością koordynował pan Andrzej Kowalik.

Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym w przygotowanie dzieci do konkursu wychowawcom klas I- III oraz wychowawcom klas IV-VIII, a także nauczycielom historii.

Dziękujemy pani dyrektor, Gabrieli Zielińskiej, za ufundowanie nagród.

Andrzej Kowalik