Abonament obiadowy maj

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc maj 2023 r. wynosi dla ucznia 16 x 5zł= 80zł (osiemdziesiąt zł)

Wpłat proszę dokonywać od 1.05.2023 r. to ważne ze względu na księgowość.

Możliwa jest refundacja obiadów dla dziecka, informacja w OPS w Połańcu telefon 015 865 56 60

UWAGA! Regulacja finansowa za obiady tylko przelewem bankowym (kwotę należy wpłacić  z góry za dany miesiąc)

Wzór:

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc maj  2023 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Uczniowie będą korzystać ze stołówki tylko według określonego harmonogramu wejść na posiłki.