KWIECIEŃ MIESIĄCEM ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu przy współpracy z Miastem i Gminą Połaniec zaprasza do udziału w szeregu inicjatyw zorganizowanych w ramach Światowego Dnia oraz Miesiąca Świadomości Autyzmu.

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.

Kwiecień uznany został jako Miesiąc Świadomości Autyzmu.

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Przy odpowiednich metodach terapeutycznych można zmniejszyć jego nasilenie. Jeszcze niedawno uważano, że autyzm dotyczy głównie chłopców – był diagnozowany u nich niemal cztery razy częściej niż u dziewcząt. Stąd też symbolicznym kolorem autyzmu stał się niebieski. Najnowsze badania pokazują jednak, że autyzm w takim samym stopniu dotyka mężczyzn, jak i kobiet.

W związku z tym Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki przygotowała projekt edukacyjno – społeczny „Przyjaźnie dla autyzmu”

Czas trwania: od 1 marca do 26 kwietnia 2023 roku.

Odbiorcy programu: 

 • uczniowie klas I-VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego, nauczyciele i rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.

Cele programu:

 • włączenie się w obchody Światowego Dnia i Miesiąca Świadomości Autyzmu;
 • poszerzanie świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu;
 • kształtowanie właściwych postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży;
 • wychowanie do wartości i postaw takich jak empatia, zrozumienie, szacunek, tolerancja, wrażliwość, otwartość;
 • aktywizacja dzieci i młodzieży sprzyjająca zrozumieniu emocji i uczuć innych osób;
 • rozwijanie kreatywności, indywidualnych zdolności twórczych i ekspresji plastycznej dzieci poprzez udział w różnych konkursach;
 • integrowanie środowiska uczniowskiego wokół ważnych tematów;
 • nawiązanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym w celu pozyskania wsparcia finansowego działań projektowych. 

Spodziewane efekty:

 • wzrost świadomości dzieci i młodzieży na temat spektrum autyzmu;
 • ukształtowanie wizerunku szkoły przyjaznej uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 
 • poprawa relacji pomiędzy rówieśnikami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, lepsza integracja środowiska rówieśniczego;
 • promocja talentów uczniowskich; 
 • nawiązanie współpracy z określonymi podmiotami i pozyskanie funduszy.

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

Szczegółowy program działań w ramach projektu:

 1. Szkolny etap ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla klas I-III i oddziału przedszkolnego „Świat widziany przez niebieskie okulary – wszystkie odcienie błękitu”.
  • Termin:  1 marca – 24 marca 2023 roku. 
 2. Nawiązanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym w celu pozyskania wsparcia finansowego działań projektowych (instytucje i przedsiębiorcy prywatni).
  • Termin: 6 marca – 31 marca 2023 roku. 
 3. Opracowanie plakatów promujących działania w ramach projektu „Przyjaźnie dla autyzmu”.
  • Termin: 27 marca – 31 marca 2023 roku. 
 4. Przygotowanie wystawy prac plastycznych wykonanych w ramach konkursu „Świat widziany przez niebieskie okulary – wszystkie odcienie błękitu”.
  • Termin: 31 marca – 2 kwietnia 2023 roku. 
 5. Akcja „Zaświeć się na niebiesko” skierowana do wszystkich członków społeczności szkolnej:
  • happening w holu głównym szkoły (dekoracje i aranżacja holu zgodna z tematyką, „niebieska fotobudka”);
  • audycja  dotycząca spektrum autyzmu;
  • gazetka tematyczna „Autyzm – poznaj zanim ocenisz…”;
  • prezentacja tematyczna „Autyzm. Poznaj, by zrozumieć…” wyświetlona w holu na segmencie E;
  • utworzenie „Serca wsparcia” w wyznaczonym miejscu w holu głównym;
  • wykonanie „Niebieskich zdjęć” w ramach konkursu klasowego;
  • uczniowie i nauczyciele zakładają w tym dniu elementy ubioru w kolorze niebieskim.
  • Termin: 3 kwietnia 2023 roku.
 6. Konkurs klasowy w ramach akcji charytatywnej „Serce dla Autyzmu” polegający na zbiórce plastikowych nakrętek.
  • Termin: 28 marca – 25 kwietnia 2023 roku.
 7. Przeprowadzenie w ramach Miesiąca Świadomości Autyzmu zajęć z wychowawcą dotyczących spektrum autyzmu na podstawie przygotowanych scenariuszy zajęć oraz materiałów pomocniczych.
  • Dzień Ciszy” – bez dzwonków.
  • Termin: 28 marca – 25 kwietnia 2023 roku.
 8. Podsumowanie działań projektowych – akcja finałowa „Przyjaźnie dla autyzmu”:
  • prezentacja zrealizowanych działań;
  • występy artystyczne;
  • ogłoszenie konkursów, wręczenie nagród i dyplomów.

Sponsorzy:

 • Bank Spółdzielczy w Połańcu
 • Firma Handlowo-Usługowa „RADCAR” – Zbigniew Fic
 • Księgarnia „ATENA” w Połańcu – Anna Pyryt

Koordynatorzy projektu
Aneta Ambroży
Monika Moryto
Małgorzata Studnicka