Szkolny konkurs  ortograficzny o tytuł „Mistrza ortografii”

anno Domini 2023

W końcu nie jest wielkim sekretem ani literackim, ani egzystencjalnym fakt, iż mówić umieją wszyscy, natomiast zapisać swe mówienie mało kto potrafi.

Jerzy Pilch

22 marca bieżącego roku odbył się dla klas IV- VIII finał konkursu ortograficznego, którego celem m.in. było:

– podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych;
– wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych;
– rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
– kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy;
– bogacenie języka ojczystego;
– rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej polszczyzny;
– wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji.

Dlaczego corocznie taki konkurs w naszej szkole się odbywa? Dlaczego tak bardzo zależy nam na kulturze słowa, której znajomość-w tym  zasad ortografii- jest przecież ważną częścią składową kultury szeroko pojętej? Odpowiedź wydaje się całkiem prosta: wszystko to ułatwia nam komunikowanie się, które jest przecież niezbędne dla właściwego funkcjonowania każdego z nas. Niestety, zasady ortograficzne nie są takie proste jak wyżej umieszczone wyjaśnienie. Trzeba wiele mi.in. trudu, poświęcenia, wytrwałości, systematyczności, aby bezbłędnie pisać, zgodnie z normą językową. A czym ona jest? Zbiór zasad, które określają, jak posługiwać się środkami językowymi, nosi nazwę normy językowej. Jeśli te reguły są sformułowane lub spisane przez językoznawców, to nazywamy je normą skodyfikowaną. Jeśli natomiast uznawane są przez dane społeczeństwo za poprawne, to określa się je jako normę zwyczajową lub normę językową. Przykładem bardzo dobrze skodyfikowanej normy jest właśnie norma ortograficzna – tworzy ją bowiem zbiór zasad pisowni. Wielu ludzi nie przywiązuje wagi do poprawności językowej, w tym do ortograficznej, a to wielka SZKODA!!! Człowiek piszący niepoprawnie naraża się na śmieszność i kompromitację, zyskuje miano niekulturalnego. Istnieje bowiem związek między umiejętnością/nieumiejętnością posługiwania się językiem w piśmie a sferą naszej psychiki i kultury. Język jest obrazem naszego wnętrza, intelektu i duchowości. Mówiąc czy pisząc  niepoprawnie, pokazujemy nasze ubóstwo duchowe. Podsumowując: nasz język świadczy o nas w dużo większym stopniu niż byśmy się spodziewali. Jest obrazem naszego sposobu myślenia, osobowości, a przede wszystkim kultury. Róbmy więc wszystko, aby ten obraz był jak najbardziej dla nas korzystny.

Oto lista zwycięzców tegorocznego konkursu.

Kategoria klas IV

Miejsce ` Imię i nazwisko ucznia, klasa
I Maja Skład, klasa IV c, Aleksandra Mikus, klas IV a
II Natalia Kuźnia, klasa IV c
III Ola Majewska, klasa IV c, Natalia Bielat, klasa IV e

Kategoria klas V

Miejsce ` Imię i nazwisko ucznia, klasa
I Amelia Kasprzycka, klasa V e
II Gabriela Koza, klasa V c
III Kamil Pasternak, klasa V c, Bartek Pytko, klasa V b, Arkadiusz Fitał, klasa V d

Kategoria klas VI

Miejsce ` Imię i nazwisko ucznia, klasa
I Julia Krawczyk, klasa VI b
II Amelia Orawiec, klasa VI c
III Kamil Zalewski, klasa VI a

Kategoria klas VII

Miejsce ` Imię i nazwisko ucznia, klasa
I Gabriela Wilk, klas VII b
II Nikola Janowska, klasa VII a
III Pola Skrobacz, klasa VII a

Kategoria klas VIII

Miejsce ` Imię i nazwisko ucznia, klasa
I Kamil Moryto, klasa VIII b
II Alicja Górniak, klasa VIII b
III Julia Murdza, klasa VIII g

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

W przeprowadzeniu Szkolnego konkursu ortograficznego zaangażowali się wszyscy nauczyciele języka polskiego, zaś nagrody ufundowała dyrektor szkoły, Pani Gabriela Zielińska. Dziękujemy bardzo.
Andrzej Kowalik