Dzień Osób Nieśmiałych – 14.01

Jak ośmielić nieśmiałość? Tym zagadnieniem właśnie zajmowaliśmy się podczas kolejnego spotkania z kotem Amadeuszem, bohaterem projektu
„Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”. Zajęcia rozpoczęliśmy zabawą „Kto tak jak ja?”, której celem było zintegrowanie grupy oraz przekonanie uczniów, że są do siebie podobni, ale też różnią się, co czyni ich wyjątkowymi i niepowtarzalnymi jednostkami. W trakcie zajęć przeprowadziliśmy test – ćwiczenie, które pokazało, którzy uczniowie wykazali się odwagą i śmiałością w zwróceniu na siebie uwagi całej grupy, a którzy potrzebują więcej czasu na pokonanie swojej nieśmiałości. Oczywiście omówiliśmy temat zmagania się z nieśmiałością na przykładzie przygód Amadeusza – po wysłuchaniu wiersza uczniowie wskazali, w jakich sytuacjach Amadeusz borykał się z nieśmiałością i w jakich oni sami czują się podobnie. Przeanalizowaliśmy także kwestię odczuwania lęku oraz strachu w ciele człowieka i za pomocą interaktywnego ćwiczenia umiejscowiliśmy odczuwane emocje na schemacie ciała człowieka. Wykonaliśmy również eksperyment, którego celem była nie tylko świetna zabawa, ale również porównanie kolejnych etapów jego wykonania do procesu przezwyciężania nieśmiałości.  Zajęcia zakończyliśmy relaksacją wzmacniającą pewność siebie i dającą poczucie wiary we własne możliwości.