Podsumowanie kampanii społecznej
„Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!”

W grudniu 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu przystąpiła do projektu realizowanego w ramach piątej edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-ie, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ!” organizowanej przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg.

Celem kampanii było m.in.:

  • kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia;
  • wzmacnianie więzi rodzinnych, zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w świecie zdominowanym przez nowe technologie;
  • przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci;
  • rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych.

Inauguracja przedsięwzięcia miała miejsce w dniu 6 grudnia 2022 roku. Z tej okazji przygotowaliśmy tablicę z informacjami zachęcającymi społeczność szkolną do wzięcia czynnego udziału w kampanii „Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!”, gdyż wyszliśmy z założenia, iż obdarować można nie tylko prezentami, ale także dobrym słowem, ciepłymi życzeniami, pamięcią o bliskich, osobach chorych czy samotnych. W ramach akcji wykonaliśmy w holu głównym gazetkę przedstawiającą założenia kampanii i rozwiesiliśmy na terenie szkoły plakaty z informacjami popularyzującymi jej idee.

W dniach 10 XII – 17 XII 2022 r. zorganizowaliśmy Tydzień Pisania Kartek Świątecznych. Kartki otrzymane od Fundacji trafiły do uczniów klas drugich, którzy pod kierunkiem nauczycieli pięknie je ozdobili i zredagowali życzenia bożonarodzeniowe skierowane do wychowanków Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie oraz pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Słupi prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek.

Z podziękowań, jakie otrzymaliśmy z instytucji, wynika, iż życzenia świąteczne od naszych uczniów sprawiły adresatom niemałą radość, co bardzo cieszy, gdyż potwierdza, że podjęte działania przyniosły zamierzony efekt.

Za udział w kampanii nasza placówka otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie projektu, który wpisywał się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określone przez MEiN.

Serdecznie dziękuję uczniom oraz wychowawcom klas drugich, Paniom: Katarzynie Chrząstowskiej-Chabior, Wioletcie Walczyk, Marzenie Durmie, Elżbiecie Wnuk i Ewie Brzeskiej za aktywne włączenie się w realizację przedsięwzięcia.

Koordynator kampanii
Aneta Ambroży