Współzawodnictwo sportowe szkół za rok 2021/2022 

W Kielcach 15 grudnia  2022 roku odbyło się podsumowanie sportowe szkół w ramach rywalizacji Szkolnego Związku Sportowego.  Ogłoszono ranking   w trzech kategoriach wiekowych : Igrzyska  Sportowe Dzieci ( klasy 1-6 )  Igrzyska  Młodzieży Szkolnej ( klasy 7-8)  oraz Licealiady ( szkoły średnie ) .
Znakomicie  spisały się szkoły z naszego Miasta . 
Igrzyska  Sportowe  Dzieci –  3 miejsce  Szkoła  Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu ( sklasyfikowano  98 szkół z województwa  świętokrzyskiego).

Igrzyska  Młodzieży Szkolnej – 2 miejsce  Szkoła  Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu ( sklasyfikowano 78 szkół z województwa  świętokrzyskiego ) 

Licealiada – ZS w Połańcu – 5 miejsce ( sklasyfikowano 32 szkoły  z województwa  świętokrzyskiego. 
Wyróżnienia, w imieniu szkół odebrali nauczyciele  wychowania  fizycznego :  mgr Sławomir Szydłowski  oraz  mgr Krzysztof  Kazberuk.