Zdjęcia dla uczniów

W dniach  14 – 15 listopada 2022 r. od godziny 8.00,  uczniowie naszej szkoły będą mogli skorzystać z oferty firmy FOTON i wykonać zdjęcia grupowe lub indywidualne. Cennik zdjęć oraz plakaty zdjęciowe przedstawione są poniżej. Wyjście na zdjęcie grupowe tylko po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym lub wychowawcą.