Podsumowanie konkursu „Ortografia na wesoło”

W październiku 2022 r. odbył się w naszej szkole konkurs „Ortografia   na wesoło”, który został zorganizowany w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Przedsięwzięcie miało na celu:

  • zachęcenie uczniów do poznawania i utrwalania zasad poprawnej pisowni oraz doskonalenia umiejętności ortograficznych;
  • rozwijanie zdolności plastycznych i literackich, a także wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży;
  • rozwijanie i promowanie talentów uczniów.

W konkursie wzięło udział dwadzieścioro uczniów z klas I-III oraz IV-VIII, którzy podjęli wyzwanie i przygotowali prace w jednej z czterech kategorii tematycznych.  

Komisja konkursowa w składzie: Aneta Ambroży, Małgorzata Studnicka i Monika Skowron ustaliła werdykt, biorąc pod uwagę przy ocenie prac następujące kryteria:

  • zgodność z tematyką konkursu;
  • poziom literacki lub / i plastyczny;
  • pomysłowość i oryginalność;
  • samodzielność oraz estetykę wykonania pracy.

W kategorii PLAKAT ORTOGRAFICNY zwyciężyła praca przygotowana przez Amelię Armatę z klasy 5 „c”, która zdobyła I miejsce.

II miejsce zajęli ex aequo Martyna Korytnicka oraz Kamil Pasternak z klasy 5 „c”.

III miejsce zdobyły uczennice z klasy 4 „b”: Oliwia Głowacka, Julia Zięba oraz Amelia Bielat.

W kategorii  ORTOGRAFICZNA RYMOWANKA I miejsce zdobyła Wiktoria Wołowska z klasy 4 „e”, natomiast miejsce II zajął Karol Wołowski z klasy 8„b”.

 

W kategorii REBUS ORTOGRAFICZNY na konkurs wpłynęła tylko jedna praca, którą wykonał uczeń klasy 2 „a” – Krystian Glica i to on zajął miejsce I.

 

Największą popularnością cieszyła się kategoria ZAKŁADKA ORTOGRAFICZNA.
I miejsce zajęli ex aequo Piotr Grzybowski z klasy 2 „d” i Antoni Spychała z klasy 3 „c”.

Na II miejscu również ex aequo uplasowali się: Marcelina Piekut z klasy 2 „a”, Iga Pasternak z klasy 2 „d” oraz Iga Wiącek z klasy 2 „e”.

Miejsce III zdobyli: Jan Ziętarski z klasy 2 „a”, Zuzanna Kozieł z klasy 2 „e” i Jan Saramak z klasy 2 „e”.

Jury przyznało także nagrody-wyróżnienia, które trafiły do: Zuzanny Fitał z klasy 2 „e”, Agaty Zielińskiej z klasy 3 „c” oraz Aleksandry Nurek z klasy 3 „c”.

Przygotowane przez uczniów prace można oglądać w holu głównym szkoły. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział w konkursie. 

Pragniemy również podziękować Pani Dyrektor Gabrieli Zielińskiej oraz szkolnej bibliotece za ufundowanie nagród książkowych, a Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec Jackowi Nowakowi za przekazanie nagród w postaci gadżetów promujących nasze miasto.

Organizatorzy