Ogólnopolski projekt edukacyjny „Bajki-pomagajki”

„Bajka jest magicznym lustrem
pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to,
co wydaje się trudne i nie do pokonania.”

Maria Molicka

W roku szkolnym 2022/2023 klasa 2 „a” bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Bajki-pomagajki”.

Powszechnie wiadomo, iż bajki od zawsze były sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych, a wspólne czytanie z dorosłymi tego typu utworów wywiera duży wpływ na rozwój najmłodszych. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca nie tylko wzbogaca wiedzę i rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy, ale też może pełnić funkcję terapeutyczną. Bajki pomagają bowiem dzieciom w poznawaniu i nazywaniu własnych emocji, podpowiadają sposoby radzenia sobie z nimi, kształtują właściwe postawy prospołeczne.

Projekt „Bajki-pomagajki” jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2022/2023, gdyż jego nadrzędnym celem jest ochrona i wzmacnianie rozwoju psychicznego dzieci, a ponadto przyczynia się do kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno czy uzdalniających do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Tematyka przedsięwzięcia skupia się wokół konkretnych problemów, w każdym miesiącu będą realizowane poszczególne zagadnienia takie jak: wiara we własne siły, poczucie bezpieczeństwa w domu i poza nim, umiejętność współpracy, samodzielność, lęk przed czymś nowym, niechęć do jedzenia, odmienność, „sztuka” przegrywania, kłótnia rodziców, rozwód czy strata bliskiej osoby.

Główne założenia projektu dotyczą:

  • kształtowania poczucia pewności siebie, budowania wiary we własne umiejętności oraz pozytywnej samooceny,
  • rozwijania umiejętności dbania i troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu w domu i poza nim,
  • kształtowania umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,
  • kształtowania postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, służby medycznej,
  • znajomości numerów telefonów alarmowych,
  • rozwijania umiejętności doceniania wzajemnej pomocy oraz współpracy w grupie,
  • kształtowania umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji i radzenia sobie z nimi,
  • kształtowania umiejętności rozwiązywania problemów,
  • przekazywania za pośrednictwem literatury wartości takich jak: prawda, dobro, piękno, przyjaźń, szacunek, uczciwość itp.

Projekt opiera się przede wszystkim na bajkoterapii, ale wiąże się także z propagowaniem wśród najmłodszych idei czytelnictwa, w tym głośnego czytania. Tytułowe „Bajki-pomagajki” to niezwykłe historie dotyczące różnych emocji, postaw czy trudności, z którymi dzieci niejednokrotnie się borykają. Nie są one zakończone morałem, ale dzieci mogą utożsamiać się z bohaterami i przeżywać z nimi określone sytuacje. „Bajki-pomagajki” oswajają z emocjami i problemami bohaterów, a co najważniejsze zawierają wiele praktycznych wskazówek, co można zrobić, by poradzić sobie w trudnych chwilach. Dzięki temu wpływają również na rozwój uczuć i zachęcają do refleksji nad własnym postępowaniem, dają najmłodszym wsparcie, poczucie siły i nadzieję, wyznaczając im drogę do lepszego życia…

Aneta Ambroży
Katarzyna Chrząstowska-Chabior