Mąż ukochany i z cnót swych wzięty …

Rozstrzygnięcie Konkursu o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki

Mąż ukochany i z cnót swych wzięty

Stawa na czele, wzywa do męstwa.

Skrzepłe rozpaczą umysły ludzi

 Na kształt wiosennej pory ożyły,

On jak jutrzenka, co ze snu budzi,

 Wskrzesza nadzieje i krzepi siły.

Jak bóstwo jakie, z niebios zesłane,

 Nad umysłami i w sercach włada.

 Wywraca przesąd, połącza stany,

Każdy z ufnością los swój w niem składa.

Tak w „Odezwie do Polaków” drukowanej w „Gazecie Wolnej Warszawy” z 27 maja 1794 roku nieznany autor  pisał o Naczelniku.

W miesiącu kwietniu obył się w naszej szkole Konkurs o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki. Jego najważniejsze cele to:  popularyzowanie wiedzy dotyczącej naszego Patrona, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży historią Polski, wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej.

Warte jest podkreślenia, iż Tadeusz Kościuszko, tak za życia jak i po śmierci, był bliski wszystkim Polakom. Jego postać nie wzbudzała kontrowersji, nie dzieliła narodu, ale go jednoczyła. Darzony był szacunkiem we wszystkich warstwach i środowiskach społecznych. Kolejne rocznice kościuszkowskie upamiętniane były w XIX i XX w. przez partie konserwatywne, niepodległościowe, ludowe, lewicowe, robotnicze, a także Kościół. W czasach zaborów, w sanacyjnej II RP czy w rządzonej przez komunistów PRL, Kościuszko niezmiennie był postrzegany jako symbol wolności, niezłomny bojownik o niepodległość Polski. Zapamiętać go należy także jako wielkiego dowódcę, inżyniera, patriotę i męża stanu, a zarazem człowieka niezwykle tolerancyjnego. Człowieka, który głęboko wierzył w to, że wszyscy są równi. Tego, który porzucił majątek w Stanach Zjednoczonych i wyjechał do Europy, aby walczyć o ideały wolności. Pamiętajmy również, że Kościuszko był artystą, malował obrazy, grał na fortepianie, śpiewał. Był prawdziwym człowiekiem renesansu.

Wyniki konkursu

Klasy I-III- konkurs plastyczny

Dnia 26.04. spośród  59  prac konkursowych komisja konkursowa w składzie: Marzena Ziółek, Anna Głodo, Katarzyna Chrząstowska- Chabior, Marzena Drożdżowska wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace.

Klasy I

I miejsce- Krystian Glica  kl.I a

II miejsce- Piotr Grzybowski  kl.I d

III miejsce- Marcelina Piekut kl. I a

Wyróżnienia:

Natalia Puto kl. I b

Alicja Bielat kl. I b

Filip Marszalik kl. I b

Lena Marczewska kl. I e

Klasy II

I miejsce- Małgorzata Głowacka kl. II e

II miejsce- Marcelina Kumur kl. II b

III miejsce- Radosław Adaś kl. II e , Julia Kotlarz kl. II e

Wyróżnienia:

Paweł Belda kl. II e

Maja Warchałowska kl. II b

Nikola Kufer kl. II a

Klasy III

I miejsce- Wiktoria Wołowska kl. III e

II miejsce- Jakub Godzwon  kl. III d , Magdalena Antonik kl. III d

III miejsce- Jan Opioła kl. III d , Natalia Bielat kl. III e , Oliwia Brzostowicz kl. III d

Nagroda specjalna

Natalia Chłodnicka kl. I b

Uczniowie klas IV – VIII w dniu 27 kwietnia pisali test, a oto jego rozstrzygnięcie.

Klasy IV- VI

I miejsce: Daria Bąk kl. VI a oraz Dominik Czaja kl. V e

II miejsce: Wojciech Świąder kl. V c, Nadia Walczak kl. VI a, Julia Reczko kl. VI a, Pola Skrobacz kl. VI a, Amelia Kasprzycka kl. IV e, Wiktor Gałka kl. IV e

III miejsce: Ksawery Bobek kl. IV a

Wyróżnienie: Wiktoria Mól kl. IV b

Klasy VII- VIII

I miejsce: Marcelina Pedyńska kl. VIII d

II miejsce: Miłosz Adaś kl. VII d

III miejsce: Eryk Żugaj kl. VII h

Wyróżnienie: Hubert Śledź kl. VII d

Wszystkim zwycięzcom, ale także uczniom biorącym udział gratulujemy i serdecznie dziękujemy. W czasie Święta Szkoły, a więc w dniu 6 maja, zwycięzcy otrzymają nagrody.

Konkurs koordynowali: Andrzej Kowalik, Małgorzata Dalmata- Konwicka oraz Aneta Ambroży.

Andrzej Kowalik