KONKURS PLASTYCZNY „PORTRET NASZEGO PATRONA”

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. „PORTRET NASZEGO PATRONA”

Celem konkursu jest:

– przybliżenie postaci Tadeusza Kościuszki – naszego patrona,

– kształtowanie postaw patriotycznych,

– rozwijanie umiejętności plastycznych,

– propagowanie postaw proekologicznych.

REGULAMIN KONKURSU:

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów naszej szkoły w kategoriach klas I – IV i V- VIII.
  2. Tematem prac ma być portret Tadeusza Kościuszki.
  3. Portret należy wykonać metodą kolażu. Wycięte z makulatury (stare gazety, czasopisma, książki, zdjęcia) fragmenty tekstu, wyrazy, napisy należy układać i przyklejać na kartce tak, aby powstał wizerunek naszego patrona. Prace mogą być czarno-białe lub kolorowe w formacie A4 lub A3.
  4. Prace mogą być wykonane również dowolną techniką plastyczną wybraną przez ucznia.
  5. Podpisane na odwrocie prace konkursowe należy dostarczyć do 4 maja br. do pani Iwony Bodulskiej (sala 4a) i pań ze świetlicy szkolnej.
  6. Prace oceni jury. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 maja na stronie internetowej szkoły. Przewidziano nagrody rzeczowe, wzorowe oceny z zachowania i celujące oceny z plastyki.

                                                                                Organizatorki konkursu