Abonament obiadowy – kwiecień

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc kwiecień 2022 r. wynosi dla ucznia 17 x 5zł = 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych)

UWAGA! Regulacja finansowa za obiady tylko przelewem bankowym (kwotę należy wpłacić  z góry za dany miesiąc)

Wzór:

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003

Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc KWIECIEŃ  2022r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza)

Ze względu na bezpieczeństwo w czasie pandemii uczniowie będą korzystać ze stołówki tylko według określonego harmonogramu wejść na posiłek.

Harmonogram wydawania posiłków

Grupa/klasa Rodzaj posiłku Wydawanie posiłku Zwrot naczyń
Grupa przedszkolna śniadanie 8.10 8.30
Oddział przedszkolny śniadanie 9.00 9.20
Grupa przedszkolna obiad 11.30 12.00
Oddział przedszkolny obiad 11.00 11.20
Klasy I i II obiad 10.30 10.50
Klasy III obiad 11.40 12.00
Klasy IV i V obiad 11.15 11.30
Klasy VI, VII,VIII obiad 12.15 12.30
Grupa przedszkolna podwieczorek 13.20 13.40