Wyniki Szkolnego konkursu ortograficznego o tytuł „Mistrza ortografii”

                      O mowo polska, ty ziele rodzime,

Niechże cię przyjmę w otwarte ramiona;

Ty będziesz kwieciem tych pół ubarwiona,

                                                                Stanisław Wyspiański

Już po raz kolejny w naszej szkole odbył się Szkolny konkurs ortograficzny o tytuł „Mistrza ortografii”. Jego najważniejsze cele to:

 • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych;
 • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych;
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
 • kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy;
 • bogacenie języka ojczystego;
 • rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej polszczyzny;
 • wdrażanie do „zdrowej” rywalizacji.

Konkurs został przeprowadzony w V kategoriach:

 • Kategoria I- klasy IV;
 • Kategoria II- klasy V;
 • Kategoria III- klasy VI;
 • Kategoria IV – klasy VII;
 • Kategoria V- klasy VIII;

Konkurs składał się z dwóch etapów:

I etap klasowy przeprowadzili nauczyciele języka polskiego uczący w danej klasie  i wyłonili po trzech ,,Mistrzów ortografii” z każdej klasy.

II etap szkolny odbył się 23 marca  i   był etapem finałowym, z którego zostali wyłonieni „Mistrzowie ortografii” w poszczególnych kategoriach.

Oto lista zwycięzców:

Kategoria klas IV

Miejsce Imię i nazwisko ucznia, klasa
I Kamil Pasternak, klasa IV c
II Natalia Biskup , klasa IV a

oraz Arkadiusz Fitał, klasa IV d

III Zuzanna Szkudlarek, klasa IV e

Kategoria klas V

Miejsce ` Imię i nazwisko ucznia, klasa
I Dominik Czaja, klasa V e
II Julia Maćkowska, klasa V c
III Tatiana Fijałkowska klasa V a
Wyróżnienia
-Amelia Orawiec, klasa V c

-Julia Krawczyk, klasa V b

Kategoria klas VI

Miejsce ` Imię i nazwisko ucznia, klasa
I Gabriela Wilk, klasa VI b
II Miłosz Wilk, klasa VI b
III Wiktoria Gozdek, klasa VI b
Wyróżnienia
-Eliza Kwiatkowska, klasa VI a

Kategoria klas VII

Miejsce ` Imię i nazwisko ucznia, klasa
I Kamil Moryto, klasa VII b
II Magdalena Chmura, klasa VIIb
III Julia Łodkowska, klasa VII g

Kategoria klas VIII

Miejsce ` Imię i nazwisko ucznia, klasa
I Wiktoria Chmielowiec, klasa VIII d
II Amelia Kolera, klasa VIII e
III Nikola Gomuła klasa VIII a

oraz  Magdalena Olejarnik, klasa VIII e

Wyróżnienia
– Kamila Kareta, klasa VIII f

– Michał Olszewski, klasa VIII c

– Karolina Stawiarz, klasa VIII b

Dlaczego Zespół Humanistów organizuje taki konkurs? Dlaczego tak ważna dla każdego z nas jest poprawna pisownia pod względem ortograficznym? Powodów jest kilka.  Należy podkreślić, że każdy może mówić i pisać poprawnie w języku ojczystym, a nawet powinien, gdyż reguły języka są częścią naszej mowy, którą posługujemy się na co dzień. Przy odrobinie wysiłku można je bez trudu opanować. Na szeroko rozumianą kulturę języka składa się poprawność interpunkcyjna, ortograficzna, gramatyczna, leksykalna, stylistyczna, jak również właściwa kompozycja tekstu oraz realizowanie zasad współdziałania językowego ( cel tekstu ze względu na odbiorcę ). Człowiek, który chce być postrzegany jako kulturalny, musi poprawnie mówić i pisać, ponieważ sposób wypowiadania się świadczy o jego osobowości i wnętrzu. Niepoprawność naszego języka może mieć przykre konotacje: jesteśmy uważani za ludzi mało kulturalnych, ubogich „duchowo”. Język decyduje więc, czy nasze horyzonty myślowe sięgają daleko, czy też są mocno zawężone. Również język jest podstawowym narzędziem naszego funkcjonowania w społeczeństwie, a granice naszego języka są granicami naszego świata. Przecież myślimy właśnie w tym języku. Praca nad językiem jest zatem najefektywniejszą pracą nad myślą, nad naszym intelektem. O tym nie można zapominać. Tekst napisany musi spełniać wymogi poprawności językowej. Określa ją norma języka ogólnopolskiego, to znaczy języka, którym w sytuacjach oficjalnych ( w telewizji, radiu, prasie, szkole, urzędzie, kościele) posługuje się polskie społeczeństwo, a szczególnie warstwa wykształcona. Błąd językowy to nieuzasadnione odstępstwo od normy języka ogólnopolskiego. Zatem wszyscy, a także Wy uczniowie, powinniśmy dbać i troszczyć się o to nasze przepiękne dziedzictwo. Zwycięzcom konkursu, a także wszystkim uczniom w nim uczestniczącym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na tej szczególnie unikatowej niwie.

W przeprowadzeniu Szkolnego konkursu ortograficznego zaangażowali się wszyscy nauczyciele języka polskiego, a także Panie: Urszula Żurawska oraz Aneta Ambroży. Serdecznie  dziękujemy!

Andrzej Kowalik