Terminy spotkań z rodzicami

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

W dniu 13 stycznia 2022 r. odbędą się spotkania Rodziców z Wychowawcami (wywiadówki)
w formie online, z wykorzystaniem platformy Classroom.( aplikacja Meet)

Klasy I – III – godz. 17:00

Klasy IV – VIII – godz. 18:00