Powrót do nauki stacjonarnej

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

Od dnia 10 stycznia 2022 r. nauka w szkole będzie odbywać się stacjonarnie. Biblioteka, świetlica  i stołówka szkolna będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Dowozy będą odbywać się zgodnie z rozkładem jazdy.

Przypominamy wszystkim o obowiązku przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów stosowania się do wytycznych MENiS, GIS.

Wszyscy przebywający na terenie szkoły (uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły) mają obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, częstego mycia rąk, dezynfekcji oraz zachowania dystansu społecznego.

W dniu powrotu do szkoły każdy uczeń powinien posiadać maskę ochronną.