Komunikat

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 z dnia 13 grudnia 2021 r.:

  • w dniach 20-22.12.2021 r. i 03.01.2022 – 07.01.2022 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w sposób zdalny dla uczniów klas I-VIII,
  • zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 – 31.12.2021 r.
  • dzień 6 stycznia 2022 r. (czwartek) jest dniem świątecznym, w związku z czym nie odbywają wtedy zajęcia lekcyjne.

Ponadto oddział przedszkolny w dniach 20.12.2021 – 07.01.2022, czyli w okresie trwania nauki zdalnej
w szkole funkcjonuje stacjonarnie.