Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych święto wypada w rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 1948 r. Dokument ten jest kamieniem węgielnym współczesnego systemu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Wyznaczone przezeń standardy zostały przyjęte niemal na całym globie oraz powtórzone w najważniejszych międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka, takich jak Europejska Konwencja Praw Człowieka i Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka.

Święto praw człowieka jest świetną okazją do refleksji na temat stanu przestrzegania tych praw oraz stojących przed nimi wyzwań. Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka odbywają się pod hasłem równości. Jest ono nierozerwalnie związane z art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który stanowi: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”.

U źródeł tegorocznego hasła leżą tragiczne konsekwencje pandemii COVID-19. Doprowadziła ona do pierwszego od 1998 r. wzrostu światowych wskaźników ubóstwa, poważnie szkodząc postępom w walcez tym zjawiskiem. Jak wskazuje ONZ, to osoby najbardziej wykluczone i doświadczające nierówności społecznych są najbardziej zagrożone trwającym kryzysem.

Materiał przygotowały: Iwona Gacoń, Jolanta Łabuszewska- Gzyl, Wioletta Jabłońska, Wioletta Kareta