Dni wolne od zajęć

14 października 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla wszystkich uczniów, natomiast 15 października 2021 r. jest dniem dodatkowo wolnym – ustalonym na początku roku szkolnego.

14 i 15 października 2021 r. świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian, tj. w godzinach 6.30 – 16.00.
W powyższe dni nie będą organizowane dowozy szkolne oraz nie działa stołówka szkolna.

Dyrektor szkoły