Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2021

W dniach 04.10.2021 – 10.10.2021 r. nasza szkoła po raz kolejny aktywnie włączy się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

Październik jest miesiącem, w którym od wielu lat Europejskie oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza do udziału w akcji społecznej, której celem jest przypomnienie, że wśród nas – naszych kolegów, podopiecznych są także uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Tegoroczne obchody będą odbywać się pod hasłem: „Jesteśmy różni – jesteśmy razem”.

Europejskie Towarzystwo Dysleksji uznało 7 października 2021 r. za Dzień Dysleksji. Jest to dobra okazja do tego, aby dowiedzieć się lub przypomnieć sobie, czym jest dysleksja. Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji podaje, iż „Dysleksja jest specyficznym zaburzeniem w uczeniu się o podłożu neurobiologicznym. Charakteryzuje się trudnościami w adekwatnym i/lub płynnym rozpoznawaniu słów oraz słabymi zdolnościami dekodowania i poprawnego pisania. Trudności te są zazwyczaj wynikiem deficytu fonologicznego aspektu języka, często niewspółmiernego do innych zdolności poznawczych i efektywnych metod nauczania stosowanych w szkole. Wtórnie mogą wystąpić problemy z czytaniem ze zrozumieniem i kontaktem ze słowem pisanym, które mogą ograniczyć rozwój słownictwa i wiedzy ogólnej.”

W obiegowej opinii dysleksja to określenie specyficznych trudności w czytaniu (z greckiego dys– trudność, niemożność, brak; lexis – słowa, z łacińskiego legere – czytać), wymieniane obok dysgrafii – trudności w opanowaniu czytelnego, kształtnego pisma (z greckiego grapho – pisać, rysować), dysortografii – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni  (z greckiego dys– trudność, niemożność, brak i orthos – prosty, prawidłowy; grapho – pisać, rysować) czy dyskalkulii – problemów z matematyką.

Dysleksja rozwojowa obejmuje wszystkie powyższe aspekty. Objawia się ona trudnościami w czytaniu i pisaniu, które są uwarunkowane neurologicznie. Charakteryzuje się dużym stopniem zróżnicowania indywidualnego. Słowo „rozwojowa” oznacza, że symptomy występują u ucznia na każdym etapie rozwojowym, a trudności nie pojawiają się nagle i występują w nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej. Z kolei określenie „specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu” oznacza, że występują one u dzieci o prawidłowej inteligencji.

U podstaw dysleksji leżą zaburzenia i opóźnienia rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej i kinestetyczno-ruchowej (motoryka mała i duża), za które winą obarczane są geny, hormony, zmiany struktury mózgu i mikrouszkodzenia (np. przy porodzie).

Nie można rozpoznać dysleksji rozwojowej, gdy trudności w czytaniu i pisaniu:

  • są jedynie wynikiem złego funkcjonowania narządów zmysłu (niedosłuchem lub wadą wzroku);
  • należą do zespołu symptomów inteligencji niższej niż przeciętna, niepełnosprawności intelektualnej;
  • są skutkiem schorzenia neurologicznego (mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja);
  • są wyłącznie wynikiem zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego.

Mitem jest zatem przekonanie, że dysleksja dotyka dzieci mniej zdolne od innych. Dysleksja to nie lenistwo, to nie nowa moda! Nawet wśród ludzi sławnych i wybitnych nie brakuje osób z dysleksją. Możemy znaleźć je w świecie nauki, muzyki, kina, malarstwa, polityki, a nawet w literaturze. Przyglądając się biografiom znanych dyslektyków, można wysnuć wniosek, że osiągnęli oni życiowy sukces nie pomimo dysleksji, a dzięki niej. Determinacja, wytrwałość, kreatywność, nieszablonowość – to właśnie cechy, które sprawiają, że dysleksja często zamiast przekleństwem, może stać się prawdziwym darem. Wystarczy w odpowiedni sposób pokierować swoimi umiejętnościami i wykorzystać mocne strony, aby wybić się w życiu. Jeżeli jesteście ciekawi, kto zmagał się z trudnościami o charakterze dyslektycznym, zajrzyjcie do poniższej galerii:

Dar dysleksji_ galeria słynnych dyslektyków

Drodzy Uczniowie!

Z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji gorąco zachęcamy Was do wzięcia udziału w dwóch akcjach. Pierwsza z nich to „Tydzień z ruchem”. W pliku zamieszczonym poniżej znajdziecie przykłady różnorodnych ćwiczeń, które – systematycznie wdrażane – pozwolą Wam na lepsze codzienne funkcjonowanie.

„Tydzień z ruchem na ETSD”

Druga akcja pod hasłem: „Sprawdź się! – trening czyni mistrza…” skierowana jest szczególnie do tych, którzy borykają się z trudnościami w poprawnym pisaniu i chcieliby utrwalić znajomość zasad ortograficznych w praktyce, a także sprawdzić swoją wiedzę z nauki o języku i potrenować usprawnianie funkcji poznawczych czy percepcyjnych.
Poniżej link do prezentacji zawierającej ćwiczenia interaktywne w ramach tejże akcji:

https://view.genial.ly/6155db029926f10dff23de02/horizontal-infographic-review-sprawdz-sie-trening-czyni-mistrza

W swoich codziennych zmaganiach z dysleksją pamiętajcie, iż nie sztuka nie mieć trudności, sztuka je pokonać… Niech Wam przyświecają słowa Richarda Paula Evansa: „Zwykle, zanim życie wręczy nam swoje najwspanialsze prezenty, owija je starannie w największe przeciwności losu.”

Szanowni Rodzice!

Stwierdzenie dysleksji rozwojowej jest pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności. Jeśli jednak chcemy, by nasze dziecko osiągało rezultaty adekwatne do jego możliwości, a w przyszłości również sukcesy zawodowe, warto pamiętać o systematycznej, ukierunkowanej pracy. Ogromna odpowiedzialność spoczywa tutaj właśnie na rodzicach, którzy powinni wspierać działania szkoły i zachęcać swoje dziecko do podejmowania dodatkowego wysiłku. Systematyczna praca w szkole i w domu jest bowiem warunkiem skutecznego oddziaływania i tylko w ten sposób można przezwyciężyć trudności dyslektyczne. Dlatego też szczególnie gorąco zachęcamy rodziców dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi do zapoznania się z niżej zamieszczonymi poradnikami i wskazówkami, które się w nich znajdują. Pamiętajmy, że rola rodzica w wykrywaniu i pokonywaniu trudności u dziecka jest niezmiernie ważna, gdyż nikt nie zna dziecka lepiej od jego własnych rodziców i nikt nie spędza z nim tak dużo czasu…

Pierwszy poradnik „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją” zawiera najważniejsze informacje i wskazówki dla rodzica oraz praktyczne ćwiczenia do pracy z dzieckiem z klas 1-3 i 4-7. Został  on przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Drugi z poradników został opracowany w ramach programu „Eduterapeutica. Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8” i jest własnością wydawnictwa Ei System.

„Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”

„Eduterapeutica. Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8”

Aneta Ambroży
Małgorzata Studnicka