Komunikat w sprawie funkcjonowania świetlicy szkolnej i stołówki

Świetlica szkolna czynna w godzinach 6.30-16.00.

Karty zgłoszenia do pobrania i wydrukowania ze strony szkoły pod adresem: https://podstawowa.polaniec.eu/dokumenty/ lub gotowe druki do odebrania przy portierni szkoły. Uzupełniony dokument należy wrzucić do skrzynki przed głównym wejściem do placówki.

Stołówka szkolna czynna od 6.09.2021r. (poniedziałek).

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc wrzesień 2021 r. wynosi dla ucznia 19 x 5 zł = 95 zł (dziewięćdziesiąt pięć zł).

UWAGA!

Regulacja finansowa za obiady tylko przelewem bankowym (kwotę należy wpłacić  z góry za dany miesiąc)

WZÓR:

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu.

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86 9425 0008 0001 0009 2000 0003.

Nazwa zleceniodawcy: odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc wrzesień 2021 r. ucznia  (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza).

Ze względu na bezpieczeństwo w czasie pandemii uczniowie będą korzystać ze stołówki tylko według określonego harmonogramu wejść na posiłek.

Harmonogram wydawania posiłków

Grupa/klasaRodzaj posiłkuWydawanie posiłkuZwrot naczyń
Grupa przedszkolnaśniadanie8.108.30
Oddział przedszkolnyśniadanie9.009.20
Grupa przedszkolnaobiad11.3012.00
Oddział przedszkolnyobiad11.0011.20
Klasy I i IIobiad10.3010.50
Klasy IIIobiad11.4012.00
Klasy IV i Vobiad11.1511.30
Klasy VI, VII,VIIIobiad12.1512.30
Grupa przedszkolnapodwieczorek13.2013.40