Odbiór zaświadczeń egzaminacyjnych

Dyrektor szkoły informuje, że wydanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 roku (tj. piątek) zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • klasa VIII a – godzina 9.00
  • klasa VIII b – godzina 10.00
  • klasa VIII c – godzina 11.00
  • klasa VIII di – godzina 11.30

Miejsce wydawania zaświadczeń: parter, segment E.

Wejście: szatnia, segment E.

WYTYCZNE SANITARNE DLA UCZNIÓW ODBIERAJĄCYCH ZAŚWIADCZENIA:

  1. Uczniowie przychodzą do szkoły w maskach ochronnych w określonych godzinach.
  2. Po wejściu na teren szkoły dezynfekują ręce.
  3. Zabrania się gromadzenia na placu szkolnym i w obrębie szkoły.

Dyrektor Szkoły
Gabriela Zielińska