Informacje o egzaminie ósmoklasisty od roku 2021/2022

Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klas ósmych będą zdawać egzamin ósmoklasisty nie jak do tej pory z trzech, ale z CZTERECH  przedmiotów:  język polski, matematyka, język angielski oraz jeden dodatkowy wybrany spośród: biologia, geografia, historia, fizyka lub chemia. 

Poniżej znajdują się linki do informatorów egzaminacyjnych umieszczonych na  stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami CKE oraz do prowadzenia rozmów z młodzieżą ułatwiających im wybór dodatkowego przedmiotu egzaminacyjnego.

biologia

cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_biologia_100.pdf

geografia

cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_geografia_100.pdf

historia

cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_historia_100.pdf

chemia

cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_chemia_100.pdf

fizyka

cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_E8_fizyka_100.pdf