Marzenia się spełniają!

Kolorowe logo konkursu"Szkolne przygody Gangu Fajniaków".

17 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”. Nasza szkoła – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki – zdobyła nagrodę Grand Prix oraz dwie nagrody główne w Żywiole Ziemia i Ogień. Edukacyjny projekt konkursowy był realizowany w październiku i listopadzie 2020 r. przez nauczycieli i dzieci świetlicy szkolnej „Pszczółki” oraz przez uczniów klasy II d pod opieką wychowawcy Pani Justyny Michalskiej.

Z „Fajniakami” pokazaliśmy dzieciom magię natury, ucząc wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia. Daliśmy naszym wychowankom pole do kreacji i eksperymentowania, dlatego spotkania z Fajniakami miały przede wszystkim praktyczny charakter. Materiały udostępnione po rejestracji na stronie organizatora były doskonałą okazją na urozmaicenie lekcji przyrody i pokazania uczniom nauki poprzez zabawę, a także pomogły zaszczepić wśród dzieci pasję do ekologii i ochrony przyrody.

Spotkania podzielone były na cztery filary tematyczne odpowiadające żywiołom natury, a każdemu patronowali odpowiedni bohaterowie Gangu Fajniaków. My wzięliśmy udział w konkursie we wszystkich filarach tematycznych: Ogień, Woda, Ziemia, Powietrze, odkryliśmy magię wszystkich czterech żywiołów. Na najbardziej zaangażowane placówki czekało 15 nagród Grand Prix o wartości 3000 zł  każda z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji terenów zielonych wokół placówki lub zakupu ekologicznych sprzętów dla placówki. My zaplanowaliśmy stworzenie koło naszej szkoły owadziego ekozakątka.

Nasze dwie grupy uczniów wraz z opiekunami znalazły się w gronie 400 nagrodzonych w konkursie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”!

Z ogromną radością informujemy, że kapituła jury konkursu zdecydowała także o przyznaniu jednej z piętnastu nagród Grand Prix naszej szkole, jest to nie lada wyróżnienie!

Konkurencja była ogromna, łącznie do konkursu przystąpiło 2144 placówek i zostało przesłanych aż 6999 prac!

Zadanie konkursowe polegało na przeprowadzeniu zajęć dotyczących wybranego żywiołu na podstawie scenariuszy i materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie programu, udokumentowaniu i opisaniu tych zajęć oraz przesłaniu indywidualnych prac plastycznych dzieci inspirowanych wybranym żywiołem.

Jury przy wyborze zwycięskich i wyróżnionych prac kierowało się poniższymi kryteriami:

  • Kreatywność przygotowanej pracy plastycznej;
  • Widoczny wkład zaangażowania dzieci w tworzenie pracy plastycznej;
  • Zgodność Pracy Konkursowej z tematyką i celem Konkursu polegającym na propagowaniu postaw proekologicznych i wrażliwości ekologicznej;
  • Osiągnięcia specjalne, np. wyjątkowa skala przeprowadzonych zajęć, wyjątkowo innowacyjne podejście.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom za kreatywną pracę włożoną w realizację zadania konkursowego. Udział w tym projekcie był kolejną okazją do aktywnego i kreatywnego promowania postaw proekologicznych wśród najmłodszych.

Grażyna Kamińska i Justyna Michalska

Więcej szczegółów w linkach poniżej:

Wyniki konkursu

Galeria prac

Galeria prac