Abonament obiadowy listopad – nowe informacje

W związku z ogłoszonymi dalszymi restrykcjami bardzo proszę o uregulowanie abonamentu obiadowego za miesiąc listopad uczniów oddziału przedszkolnego „0” i klas I-III:

 4 x 5 zł = 20 zł (dwadzieścia zł)

Uczniowie klas IV-VIII nie dokonują wpłaty, a nadpłata z października (5 x 5=25 zł) będzie zwrócona lub wliczona na poczet miesiąca, kiedy wrócimy do nauki stacjonarnej w szkole.

UWAGA!

Regulacja finansowa za obiady tylko przelewem bankowym (kwotę należy wpłacić  z góry za dany miesiąc)

WZÓR:

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu.

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003.

Nazwa zleceniodawcy: odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc LISTOPAD 2020 r. ucznia  (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza).