2 listopada dniem wolnym od zajęć

Dyrektor szkoły informuje, że dzień 2 listopada jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

Świetlica dla uczniów będzie czynna w godzinach 6.30 – 16.00, nie będą natomiast działać stołówka i biblioteka szkolna.