Zmiany w organizacji pracy szkoły od 26 października 2020

W dniach od 26 października do 8 listopada 2020 roku uczniowie klas IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Classroom zgodnie z planem lekcji, tj. w godzinach 7.50-14.05.

W dzienniku elektronicznym odnotowywana będzie obecność uczniów na lekcjach, bieżące ocenianie, tematy lekcji. Nauczyciele na bieżąco będą monitorowali frekwencję. Ewentualne problemy zgłaszają do wychowawców klas celem wyjaśnienia z rodzicami.

Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I-III przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji.

Zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dlla klas I-III prowadzone będą na terenie szkoły.

Biblioteka, świetlica oraz stołówka szkolna dla klas I-III i oddziału przedszkolnego funkcjonują bez zmian.

Dowozy będą odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z przydziałem czynności.

Wszystkie popołudniowe zajęcia dodatkowe zostają odwołane do 8 listopada.

Wszelkie zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły będą podawane na bieżąco.

Dyrektor szkoły Gabriela Zielińska