Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2020

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2020.

W dniach 05.10.2020 – 11.10.2020 po raz kolejny w naszej szkole obchodzimy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.

Październik jest miesiącem, w którym od wielu lat Europejskie oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza do udziału w akcji społecznej, której celem jest przypomnienie, że wśród nas – naszych kolegów, podopiecznych są także uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem: „Dysleksja inspiruje do (nie) zwykłych działań”.

Europejskie Towarzystwo Dysleksji uznało 8 października 2020 r. za Dzień Dysleksji. Jest to dobra okazja do tego, aby dowiedzieć się lub przypomnieć sobie, czym jest dysleksja. W obiegowej opinii dysleksja to zaburzenie czytania, wymieniane obok dysgrafii – zaburzeń pisania, dysortografii – problemów z ortografią czy dyskalkulii – problemów z matematyką. Dysleksja rozwojowa obejmuje wszystkie powyższe. Objawia się ona trudnościami w czytaniu i pisaniu, które są uwarunkowane neurologicznie. Charakteryzuje się dużym stopniem zróżnicowania indywidualnego. U jej podstaw leżą zaburzenia i opóźnienia rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej i kinestetyczno-ruchowej (motoryka mała i duża), za które winą obarczane są geny, hormony, zmiany struktury mózgu i mikrouszkodzenia (np. przy porodzie).

Kolorowy schemat przedstawiający specyficzne trudności szkolne

Przez ostatnie dziesięciolecia narosło wokół niej wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że dysleksja dotyka dzieci mniej zdolne od innych. A przecież nawet wśród ludzi sławnych i wybitnych nie brakuje osób z dysleksją. Możemy znaleźć je w świecie nauki, muzyki, kina, malarstwa, polityki, a nawet w literaturze.

Dar dysleksji_ galeria słynnych dyslektyków

Dysleksja to nie lenistwo, to nie nowa moda! Przyglądając się biografiom znanych dyslektyków, można wysnuć wniosek, że osiągnęli oni życiowy sukces nie pomimo dysleksji, a dzięki niej. Determinacja, wytrwałość, kreatywność, nieszablonowość – to właśnie cechy, które sprawiają, że dysleksja często zamiast przekleństwem, może stać się prawdziwym darem. Wystarczy w odpowiedni sposób pokierować swoimi umiejętnościami i wykorzystać mocne strony, aby wybić się w życiu.

Szanowni Rodzice!

Stwierdzenie dysleksji rozwojowej jest pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności. Jeśli jednak chcemy, by nasze dziecko osiągało rezultaty adekwatne do jego możliwości, warto pamiętać o systematycznej pracy. Jest ona bowiem warunkiem skutecznego oddziaływania i tylko w ten sposób można przezwyciężyć trudności dyslektyczne. Dlatego też szczególnie gorąco zachęcamy rodziców dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi do zapoznania się z niżej zamieszczonymi poradnikami i wskazówkami, które się w nich znajdują.

Pierwszy poradnik „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją” zawiera najważniejsze informacje i wskazówki dla rodzica oraz praktyczne ćwiczenia do pracy z dzieckiem z klas 1-3 i 4-7. Został  on przygotowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Drugi z poradników został opracowany w ramach programu „Eduterapeutica. Specjalne Potrzeby Edukacyjne dla klas 4-8” i jest własnością wydawnictwa Ei System.

Jestem rodzicem dziecka z dysleksją

Poradnik dla rodziców Eduterapeutica

Drodzy Uczniowie!

Zachęcamy Was do systematycznego udziału w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych, a także przypomnienia sobie zasad ortograficznych oraz zapoznania się z wierszykami ortograficznymi, które znajdują się na korytarzach naszej szkoły. Podajemy Wam również linki do stron, gdzie możecie poćwiczyć znajomość reguł ortograficznych w zaciszu domowego ogniska:

W swoich codziennych zmaganiach z dysleksją pamiętajcie o słowach Richarda Paula Evansa: „Zwykle, zanim życie wręczy nam swoje najwspanialsze prezenty, owija je starannie w największe przeciwności losu.”
Nie sztuka nie mieć trudności, sztuka je pokonać…

Plakat Polskiego Towarzystwa Dysleksji numer 2
Plakat Polskiego Towarzystwa Dysleksji: Im cięższa jest walka, tym wspanialsze zwycięstwo

Aneta Ambroży
Małgorzata Studnicka
Monika Skowron