Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”

Link do artykułu Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki  w Połańcu realizowany będzie międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży: Emocja”.
Do udziału w projekcie przystąpili uczniowie klasy 2a.

Idea projektu zakłada:

  • Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży.
  • Rozwijanie umiejętności rozumienia emocji i uczuć innych osób.
  • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych .
  • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
  • Eliminowanie negatywnych zachowań wobec inności.
  • Współpracę z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju  i zagranicznymi szkołami polonijnymi.

Projekt zawiera pięć modułów, które realizowane będą w następującej kolejności:

I MODUŁ – od 2.09.2020r. do 11.10.2020r. – „KREATYWNOŚĆ” – DZIEŃ KROPKI przy współpracy z MiguMig Jowity Łechtańskiej (21.09 – 28.09 – Międzynarodowy Tydzień Głuchych).

II MODUŁ – od 02.11.2020r. do 20.12.2020r. – „WYOBRAŹNIA” przy współpracy ze Szkoleniami z Wyobraźnią.

III MODUŁ – od 11.01.2021r. do 14.02.2021r.- „MOC SŁÓW” przy współpracy
z Terapeutycznym ABC.

IV MODUŁ – od 01.03.2021r. do 19.04.2021r. – „EMPATIA” DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETY (Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa).

V MODUŁ – od 10.05.2021r. do 13.06.2021r.- „OSWAJANIE STRACHU” przy współpracy z Bookarnik.pl.

Każdy z modułów zawiera zadania, których realizacja pozwoli na budowanie postawy szacunku, zrozumienia i akceptacji wobec drugiego człowieka, przyczyni się do integracji zespołu klasowego oraz wyposaży uczniów  w nowe umiejętności.

Danuta Pawełek