„Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”

Link do artykułu "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki"

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu przystąpiła do udziału w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”.

W projekcie udział biorą klasy:

  • II b – wychowawca mgr Jolanta Miaz
  • II d – wychowawca mgr Justyna Michalska
  • II e – wychowawca mgr Marzena Ziółek
  • III c – wychowawca mgr Elżbieta Wnuk
  • III e – wychowawca mgr Katarzyna Chrząstowska – Chabior

Projekt zostanie przeprowadzony na zasadzie innowacji programowo-metodycznej w terminie od 23 września 2020 roku do 21 czerwca 2021 roku.

Cele projektu:

  • rozwijanie aktywności czytelniczej;
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania;
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych;
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym.

Postacią przewodnią po projekcie stanie się mała chmurka Tosia, która ukaże dzieciom nurtujące ją problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęci uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej.

W projekcie pojawią się trzy moduły, z których każdy będzie bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna).

Projekt będzie zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Udział w projekcie będzie wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.