Komunikat w sprawie funkcjonowania świetlicy szkolnej i stołówki

Świetlica szkolna czynna w godzinach 6.30 -16.00. Karty zgłoszenia do pobrania i wydrukowania tutaj (zakładka: świetlica – dokumenty) lub gotowe druki do odebrania przy portierni szkoły. Uzupełniony dokument należy wrzucić do skrzynki przed głównym wejściem do placówki.

Stołówka szkolna czynna od 7.09.2019 roku (poniedziałek).

Cena abonamentu obiadowego na miesiąc wrzesień wynosi dla ucznia 18×5 zł = 90 zł (dziewięćdziesiąt zł).

UWAGA!

Regulacja finansowa za obiady tylko przelewem bankowym (kwotę należy wpłacić  z góry za dany miesiąc)

WZÓR:

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T.Kościuszki w Połańcu.

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003.

Nazwa zleceniodawcy: odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Połańcu za miesiąc WRZESIEŃ 2020 r. ucznia  (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza).

Ze względu na bezpieczeństwo w czasie pandemii uczniowie będą korzystać ze stołówki tylko według określonego harmonogramu wejść na posiłek.