Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice!  Drodzy Uczniowie!

1 września tradycyjnie następuje rozpoczęcie roku szkolnego.

W tym dniu rozpoczniemy go  w podziale na grupy zgodnie z poniższym harmonogramem.

Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I przychodzą na trawiaste boisko szkolne na godzinę 9.00. Jeśli pogoda nie będzie sprzyjająca, uczniowie tych oddziałów wchodzą do szkoły do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Uczniowie klas II – IV przychodzą do szkoły na godzinę 10.00, natomiast uczniowie klas V – VIII na godzinę 11.00  i udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Przy wejściu na teren szkoły  i  w przestrzeni wspólnej – korytarze szkolne –  w budynku szkoły obowiązują maseczki  ochronne.  Po wejściu do szkoły uczniowie są zobowiązani zdezynfekować ręce.

Po wejściu do sal uczniowie nie muszą przebywać w maseczkach ochronnych.

Z chwilą zakończenia spotkań z wychowawcami proszę o rozejście się i niegromadzenie przed budynkiem szkoły i w jej okolicach.

Rodziców/prawnych opiekunów proszę o pozostanie przed budynkiem szkoły, co jest zgodne z wytycznymi MEN, MZ, GIS.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego nie będzie dowozów i odwozów ze szkoły, w związku z tym proszę Państwa o pomoc w dowiezieniu uczniów do szkoły.  Sytuacja ta jest podyktowana rozpiętością czasową w spotkaniach z wychowawcami i jednoczesnym zwiększeniem  dystansu społecznego pomiędzy poszczególnymi grupami uczniów.

Wszystkich proszę o dostosowanie się do powyższych zasad, za co serdecznie dziękuję.

Dyrektor Szkoły