Komunikat Dyrektora w sprawie organizacji konsultacji dla uczniów klas VIII oraz klas I–III i IV-VII w szkole

Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

Od 25 maja 2020 r. możliwe jest organizowanie dla uczniów klas VIII konsultacji w szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty, których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Celem konsultacji dla uczniów klas VIII jest przede wszystkim  przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Natomiast od 1 czerwca 2020 r. konsultacje będą prowadzone również dla uczniów klas  I – III i IV – VII.

Zajęcia te moją charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci, jak również uczniów.

W związku z tym proszę Państwa o zapoznanie się z procedurami zamieszczonymi poniżej, które umożliwią nam wszystkim prawidłowe warunki pracy i są zgodne z wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Jeśli postanowicie Państwo o uczestnictwie dzieci w zajęciach na terenie szkoły, proszę o wypełnienie  poniższego oświadczenia.

W dniu przybycia dziecka do szkoły proszę o umieszczenie oświadczenia w skrzynce pocztowej umieszczonej na budynku szkoły.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Procedury

Oświadczenie