Biblioteka szkolna znowu otwarta

Biblioteka szkolna wznawia swoją działalność od 25 maja 2020 roku z zachowaniem szczególnych wymogów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, rekomendacjami Biblioteki Narodowej oraz procedurami obowiązującymi w szkole.

Od  25 V 2020 roku biblioteka będzie czynna w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 13.00 – 15.00 dla nauczycieli oraz uczniów klas VIII.

 Od 1 VI 2020 roku biblioteka będzie będzie otwarta codziennie w godzinach 12.00-15.00 dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ OBOWIĄZUJĄCE OD 25 MAJA 2020 ROKU

 1. Biblioteka działa w ograniczonym zakresie. Przyjmowane są zwroty i wypożyczane wyłącznie książki.
 2. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do księgozbioru oraz do pomieszczeń bibliotecznych, w tym do czytelni. Książki podaje bibliotekarz.
 3. W bibliotece może jednocześnie przebywać dwóch czytelników – jeden w wypożyczalni dla klas IV-VIII, jeden w wypożyczalni dla klas I-III.
 4. Zarówno bibliotekarzy, jak i czytelników obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych.
 5. Należy zachować minimalny dystans społeczny dwóch metrów.
 6. Czytelnicy są wpuszczani do biblioteki w odstępach 10-minutowych. Czas ten przeznaczony jest na obsługę użytkownika oraz dezynfekcję powierzchni wspólnych, takich jak blaty, klamki do drzwi itp.
 7. Zwracane książki są odkładane na specjalnie wyznaczone miejsce i poddawane kwarantannie 3 – 5 dni. Dopiero po tym okresie mogą być ponownie włączone do księgozbioru i wypożyczone.
 8. W celu usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu przebywania w bibliotece prosimy o wcześniejsze przygotowanie spisu potrzebnych pozycji lub zamawianie ich poprzez platformę classroom.
 9. Czytelników zwracających książki obowiązuje następująca procedura:
 • zwracane książki (lub inne zbiory) kładziemy na specjalnie przygotowanym biurku (stoliku),
 • czytelnik otwiera każdą z nich na stronie z kodem (numerem),
 • bibliotekarz odpisuje z konta oddawane zbiory,
 • po odpisaniu czytelnik odkłada je na wskazane przez bibliotekarza miejsce.

Harmonogram korzystania z biblioteki (godziny wejść)

Wypożyczalnia dla klas I-III (s. 10 E)

12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20. 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30, 14.40, 14.50

Wypożyczalnia dla klas IV-VIII (s. 11 E)

12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 12.40, 12.50, 13.00, 13.10, 13.20. 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30, 14.40, 14.50

Zasady rozliczania uczniów na zakończenie roku szkolnego

 1. W terminie 3 tygodni przed zakończeniem roku szkolnego wszyscy uczniowie otrzymają poprzez platformę classroom informację o aktualnym stanie wypożyczeń, czyli o książkach i podręcznikach znajdujących się na ich koncie czytelnika.
 2. W porozumieniu z dyrekcją oraz wychowawcami klas zostaną ustalone oraz podane do wiadomości uczniom i rodzicom terminy rozliczeń z biblioteką dla poszczególnych klas.
 3. Uczniowie przychodzą do biblioteki w wyznaczone dni i godziny, zachowując odstęp 10-minutowy, zgodnie z kolejnością w dzienniku lekcyjnym.
 4. Uczniowie zwracają podręczniki w całych kompletach, zgodnie z otrzymaną wcześniej informacją o aktualnym stanie wypożyczeń.
 5. Jeżeli do podręcznika dołączone były: płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., uczeń musi je zwrócić wraz z podręcznikiem.
 6. Podręczniki należy wcześniej przejrzeć i przygotować do zwrotu, tj.: zdjąć foliowe okładki, wyprostować pogięte kartki, usunąć wszelkie zabrudzenia (okładki można przetrzeć suchą lub lekko zwilżoną ściereczką), ostrożnie wymazać gumką zapisane ołówkiem notatki lub podkreślenia, wyjąć niepotrzebne kartki, karteczki, zakładki itp.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki lub podręcznika obowiązują przepisy zawarte w regulaminie biblioteki oraz regulaminie korzystania z bezpłatnych podręczników.