Ostrzeżenie dot. korzystania z Google Meet

UWAGA!

Przestrzegamy przed korzystaniem z usługi Google Meet z użyciem połączenia telefonicznego. Wprawdzie istnieje taka możliwość, ale połączenie odbywa się wtedy przez Stany Zjednoczone, co wpływa na wysokość rachunku za telefon.

Korzystając z Google Meet, łączymy się wyłącznie przez link służący do połączenia internetowego.

Dyrekcja