Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobka na terenie miasta i gminy Połaniec w sprawie zawieszenia działalności placówek

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski informuje, że w oparciu o szeroko przeprowadzone konsultacje z dyrektorami placówek oświatowych i żłobka, pracownikami tychże placówek oraz rodzicami dzieci została wypracowana zgodna decyzja w sprawie zawieszenia działalności tych placówek 6.05.2020r. do dnia 15.05.2020r. z możliwością zmiany tego terminu.

Powyższa decyzja została wypracowana w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną i w obawie o bezpieczeństwo i zdrowie.