Podsumowanie I i II etapu konkursów przedmiotowych

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu w bieżącym roku szkolnym wzięli udział w dziewięciu konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Do I etapu przystąpiło 72 uczniów.

Do II etapu zakwalifikowało się 15 uczniów:

 • fizyka: Wojciech Kopacz (VIII a), Igor Jabłoński (VIII a), Filip Damm (VIII b), Igor Szydłowski (VIII b), Maciej Jarzyna (VIII b) – opiekunem chłopców jest p. Małgorzata Głocka;
 • geografia: Oskar Jarkowski (VIII a) – opiekun: p. Wiesława Trojanowska oraz Kamil Fiałkowski (VII d) – opiekun: p. Beata Kołek;
 • chemia: Maciej Jarzyna (VIII b) – opiekun: p. Agnieszka Gil-Przewoźniak;
 • biologia: Igor Jabłoński (VIII a) – opiekun: p. Ewa Kopacz;
 • historia: Wojciech Kopacz (VIII a) – opiekun: p. Aldona Tarnowska oraz Kamil Fiałkowski (VII di) – opiekun: p. Dominika Mikoda;
 • język polski: Wojciech Kopacz (VIII a) – opiekun: p. Magdalena Pedyńska;
 • język angielski: Julia Cyranowska (VII d) – opiekun: p. Anita Cichoń oraz Jan Jankowski (VIII a) – opiekun: p. Dorota Szałach;
 • informatyka: Maciej Jarzyna (VIII b) – opiekun: p. Teresa Sojda.

Do III etapu zakwalifikowali się uczniowie:

 • fizyka: Wojciech Kopacz (VIII a), Igor Szydłowski (VIII b), Maciej Jarzyna (VIII b) – opiekun: p. Małgorzata Głocka;
 • geografia: Oskar Jarkowski (VIII a) – opiekun: p. Wiesława Trojanowska; oraz Kamil Fiałkowski (VII di) – opiekun: p. Beata Kołek;
 • chemia: Maciej Jarzyna (VIII b) – opiekun: p. Agnieszka Gil-Przewoźniak;
 • biologia: Igor Jabłoński (VIII a) – opiekun: p. Ewa Kopacz;
 • historia: Wojciech Kopacz (VIII a) – opiekun: p. Aldona Tarnowska; 
 • język polski: Wojciech Kopacz (VIII a) – opiekun: p. Magdalena Pedyńska; 
 • język angielski: Jan Jankowski (VIII a) – opiekun: p. Dorota Szałach.

Gratulujemy wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom, życzymy sukcesów w finale konkursów.

Dominika Mikoda