Podsumowanie kampanii społecznej „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj 2”

W grudniu 2019 roku Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu przystąpiła do projektu realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-ie, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ 2” organizowanej przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg. Patronat honorowy nad kampanią objął Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak. 

Jej celem było:

 1. Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia.
 2. Wzmacnianie więzi rodzinnych.
 3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i językowych u dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.
 4. Przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci.

W ramach tego przedsięwzięcia zachęcaliśmy dzieci oraz młodzież do wysyłania w okresie przedświątecznym tradycyjnych kartek bożonarodzeniowych. Głównym celem kampanii było bowiem zwrócenie uwagi polskich rodzin na to, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególnie pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych, zwłaszcza w dzisiejszym, cyfrowym świecie, w którym bardzo ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne.

Oficjalna inauguracja kampanii miała miejsce 6 grudnia 2019 r., który w naszej szkole obchodzony był pod hasłem Dnia Obdarowywania. Z tej okazji członkowie Klubu Ortograffiti przygotowali tablicę z informacjami zachęcającymi społeczność szkolną do wzięcia czynnego udziału w projekcie „Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”. Wyszliśmy bowiem z założenia, iż obdarować można nie tylko prezentami, materialnie, ale także ciepłymi życzeniami, dobrym słowem, pamięcią o bliskich czy osobach chorych, samotnych.

W holu głównym szkoły wykonaliśmy gazetkę przedstawiającą idee kampanii i działania podejmowane w ramach projektu, a na terenie szkoły rozwiesiliśmy plakaty z informacjami popularyzującymi jej postulaty.  W dniach 7-14 grudnia 2019 r. wzięliśmy udział  w Ogólnopolskim Tygodniu Pisania Kartek Świątecznych, który był organizowany pod patronatem Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. W akcję aktywnie włączyli się uczniowie  klas drugich wraz z nauczycielami oraz członkowie Klubu Ortograffiti.  Na kartkach otrzymanych od fundacji zredagowali życzenia bożonarodzeniowe, które własnoręcznie ozdobili. Były one skierowane, m.in. do pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Słupi prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek oraz wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Wiemy, iż tuż przed świętami kartki dotarły do mieszkanek DPS, które nie otrzymały żadnych życzeń od swoich bliskich, gdyż niektóre z nich nie mają rodzin oraz wychowanków Domu Ojca Gwidona.  Z podziękowań, jakie otrzymaliśmy z instytucji, wynika, iż życzenia świąteczne od naszych uczniów sprawiły adresatom niemałą radość, co bardzo cieszy, gdyż potwierdza, że podjęte działania przyniosły zamierzony efekt.

W ramach kampanii ogłosiliśmy również konkurs plastyczny na wykonanie kartki bożonarodzeniowej. Zainteresowanie nim było bardzo duże, zwłaszcza wśród uczniów klas I-III. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez dzieci kartki świątecznej wg własnego pomysłu, samodzielnie lub wspólnie z rodzicem. Jury, w skład którego weszli realizatorzy kampanii, Panie: Aneta Ambroży, Marzena Chyla, Iwona Damm, Monika Skowron i Małgorzata Studnicka – miało twardy orzech do zgryzienia, bowiem uczniowie spisali się znakomicie i na konkurs wpłynęło aż 97 prac. Najładniejsze z nich, wykonane zgodnie z kryteriami (rodzaj pracy płaski, format max. A4)  zostały zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego konkursu i przesłane na adres Fundacji Dbam o Mój Z@sięg. Rozstrzygnięcie konkursu ogólnopolskiego nastąpi w oparciu o decyzję specjalnie powołanej KAPITUŁY KONKURSU do 20 marca 2020 roku, a wyniki przeglądu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idaswieta.com najpóźniej do końca marca 2020 roku.

Poniżej lista osób, których prace zakwalifikowano do etapu ogólnopolskiego konkursu:

Kategoria  wiekowa – klasy  0-III:

 1. Godzwon Amelia, klasa 1 „a”;
 2. Głowacka Oliwia, klasa 1 „b”;
 3. Wójcik Natalia, klasa 1 „b”;
 4. Bielat Kamil, klasa 1 „c”;
 5. Jurkowska Nadia, klasa 1 „c”;
 6. Mysłek Julia, klasa 1 „d”;
 7. Opioła Jan, klasa 1 „d”;
 8. Matyjas Agata, klasa 1 „e”;
 9. Wołowska Wiktoria, klasa 1 „e”;
 10. Gozdek Maja, klasa 2 „a”;
 11. Jezierska Maja, klasa 2 „a”;
 12. Skowron Nadia , klasa 2 „b”;
 13. Armata Amelia, klasa 2 „c”;
 14. Janeczek Anna, klasa 2 „c”;
 15. Janicka Klaudia, klasa 2 „c”;
 16. Korytnicka Martyna , klasa 2 „c”;
 17. Pasternak Kamil, klasa 2 „c”;
 18. Damm Olaf, klasa 2 „d”;
 19. Jońca Gabriela, klasa 2 „d”;
 20. Nosek Mateusz, klasa 2 „d”;
 21. Zawada Roksana , klasa 2 „d”.

Kategoria wiekowa – klasy IV-VIII:

 1. Zalaś Julia, klasa 4 „a”;
 2. Zalaś Karol, klasa 5 „f”;
 3. Chmielowiec Karol, klasa 5 „g”;
 4. Dziarmaga Igor, klasa 5 „g”;
 5. Pisula Oliwia, klasa 5 „h”;
 6. Ambroży Magdalena, klasa 6 „e”;
 7. Maćkowski Kacper, klasa 6 „e”;
 8. Sojka Oskar, klasa 7 „a”;
 9. Dziarmaga Julia, klasa 8 „b”;
 10. Liśkiewicz Natasza, klasa 8 „b”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, członkom Klubu Ortograffiti oraz uczniom klas drugich i ich nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie kartek bożonarodzeniowych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pisania Kartek Świątecznych. 

Aneta Ambrożya