Abonament obiadowy – ogłoszenie

Sprzedaż abonamentu obiadowego na miesiąc styczeń 2020 r. odbędzie się w świetlicy szkolnej w dniach 18, 19, 20.12.2019 oraz 7-17.01.2020 roku w godzinach pracy kierownika świetlicy poza dyżurami w stołówce szkolnej.

  • Poniedziałek 11.00 -15.00
  • Wtorek 9.30 – 14.30
  • Środa 10.00 – 16.00
  • Czwartek 6.30 – 14.00
  • Piątek 9.30 – 13.00

Dyżury w stołówce szkolnej: codziennie w godzinach: 11.10 – 11.35 oraz 12.10 – 12.35.

CENA ABONAMENTU NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020:

Uczeń – 45,50 zł (czterdzieści pięć zł 50/100)
Nauczyciel – 59,80 zł (pięćdziesiąt dziewięć zł 80/100)

Istnieje możliwość regulacji finansowych za obiady przelewem (kwotę należy wpłacić z góry za dany miesiąc).

WZÓR: 

Nazwa odbiorcy:  Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu.

Numer rachunku bankowego odbiorcy: 86942500080001000920000003.

Kwota wpłaty: (wpisać wyliczoną sumę za dany miesiąc).

Nazwa zleceniodawcy:  odpłatność za obiady w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu za miesiąc (wpisać miesiąc) 2019 r. ucznia (tu wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza) lub nauczyciela ((tu wpisać imię i nazwisko).