Wizyta górnika

Święto wszystkich górników przypada na dzień 4 grudnia, a jego nazwa nawiązuje do św. Barbary – patronki całej górniczej braci. Z tej okazji  dzieci z naszej szkoły wraz z nauczycielami współorganizującymi kształcenie brały udział w spotkaniu z pracownikami Kopalni Siarki „Siarkopol” w Osieku, które odbyło się 2 grudnia.

Zaproszeni na spotkanie goście opowiadali, jak wygląda  praca górnika w kopalni siarki. Górnik przybliżył wszystkim etapy wydobywania siarki oraz zaprezentował galowy strój górniczy. Wszyscy mogli przymierzyć słynne czako czyli czapkę górnika.

Dzieci zadawały gościom wiele ciekawych pytań i z pewnością pogłębiły swoją wiedzę na temat pracy w kopalni.  Mogły także wykonać własne czako. Na koniec nie zabrakło również prezentów, każdy dostał słodki upominek od górnika.

Spotkanie zorganizowały: Marzena Chyla, Iwona Damm, Małgorzata Studnicka, Aneta Ambroży