Oswajamy zmysły

30 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu rozpoczął się cykl innowacyjnych zajęć realizowanych według Autorskiego Programu Zajęć Stymulujących Zmysły pt. „WOKÓŁ ZMYSŁÓW”. Jego autorkami są: Małgorzata Studnicka i Iwona Damm.
Celem zajęć jest dostarczanie zróżnicowanych bodźców dotykowych, wzrokowych, węchowych, smakowych, czucia głębokiego oraz zmysłu równowagi.

Program dostosowany został do zmieniających się pór roku, a tematykę zajęć wyznaczają miesiące i zadania zawarte w Programie Wychowawczym Szkoły. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu po 1,5 godziny. Grupą docelową podejmowanych działań są uczniowie przejawiający zaburzenia w obszarze odbioru bodźców płynących z otoczenia spowodowane nieprawidłową pracą zmysłów, które odbierają i przetwarzają napływające z zewnątrz informacje. Zajęcia prowadzić będą panie: Małgorzata Studnicka, Iwona Damm, Danuta Pawełek.

Pierwsze zajęcia pt. „Jesień barwy zmienia” sprawiły naszym uczniom wiele radości. Ich celem było uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej przyrody, która zachwyca nas ciągłymi zmianami barw, odgłosów, zapachów i smaków. Praca z naturalnymi materiałami, takimi jak: jesienne warzywa, mleko, barwniki spożywcze, liście i kora, były dla uczestników zajęć fascynującym doświadczeniem. Opisywali kolory, zapachy, mogli również spróbować, jak smakuje dynia. Tworząc prace, uwrażliwiali się dotykowo, słuchając specjalnie przygotowanej ścieżki dźwiękowej – słuchowo, a bawiąc się wspólnie i mówiąc o sobie – integrowali się wzajemnie. Reakcje dzieci, a także duże zaangażowanie rodziców, którzy chętnie włączyli się w twórcze działania swoich pociech, sprawiły nam wielką radość i utwierdziły w przekonaniu, że podejmowane działania mają ogromny sens. To wszystko sprawiło, że zarówno dzieci, jak i ich rodzice oraz prowadzące nie mogą doczekać się kolejnych zajęć.

Małgorzata Studnicka