Czyste powietrze wokół nas

W naszej szkole rusza Program Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”. Adresowany jest do dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz ich rodziców. Wezmą w nim udział uczniowie grupy „0”. Koordynatorami projektu są panie: Mirosława Mazur i Iwona Damm. 

Głównym założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Ma on charakter profilaktyczny, ale jego najważniejszą ideą jest wykształcenie u przedszkolaków świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Niezwykle ważną rolę w profilaktyce pełnią również rodzice, dlatego program ma na celu zwiększyć ich kompetencje w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Prowadzone zajęcia mają charakter warsztatowy, dzięki czemu dzieci mogą uczyć się przez doświadczenie oraz biorą aktywny udział w procesie uczenia się. Będą wchodzić w rolę, kształtować umiejętności wyszukiwania informacji, analizowania i rozwiązywania problemów, umiejętności właściwego rozumienia i interpretacji terminów oraz symboli, a także umiejętności komunikowania się, współpracy i odpowiedzialności. Zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów przedszkolaków oraz dostosowane do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.

Iwona Damm