Tydzień Świadomości Dysleksji

W październiku uczniowie należący do Klubu Ortograffiti aktywnie włączyli się w obchody Tygodnia Świadomości Dysleksji, który organizowany jest co roku pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
W bieżącym roku trwał on od 7 do 13 października.

Tym razem akcja odbywała się pod hasłem „Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją”, a jej celem było podnoszenie stanu świadomości społecznej w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się, a także propagowanie rozmaitych form i sposobów wsparcia dla osób z dysleksją.

W związku z tym na holu głównym przygotowano gazetkę tematyczną zawierającą informacje na temat dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii oraz sposobach na wspomaganie rozwoju dzieci.

W dniu 10 października w działania członków Klubu Ortograffiti zaangażowana została znaczna część społeczności szkolnej. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi włączyli się w akcję „Sprawdź się. Trening czyni mistrza”, którą przeprowadziły uczennice klasy VIII „a”. W ramach tejże akcji ochotnicy mieli okazję zmierzyć się z rozmaitymi zadaniami, rebusami, zagadkami wymagającymi znajomości zasad ortograficznych oraz interpunkcyjnych. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym powodzeniem i zostało entuzjastycznie przyjęte. Pokazało, że wiele osób solidaryzuje się z uczniami mającymi problemy o charakterze dyslektycznym. Wszyscy, którzy wzięli udział w akcji i poprawnie rozwiązali wylosowane zadanie, zdobyli certyfikaty „Mistrza ortografii”, a ci, którym się nie udało, otrzymali jako nagrodę pocieszania drobne słodkości.

Działania w ramach obchodów Tygodnia Świadomości Dysleksji koordynowała pani Aneta Ambroży we współpracy z panią Moniką Skowron.

Aneta Ambroży