Elmer – akceptacja inności

25 września 2019 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce tolerancji, w których wzięli udział uczniowie wraz z nauczycielami współorganizującymi kształcenie.

Lekcję pod tytułem „Elmer – akceptacja inności” przeprowadziły panie Ewelina Raczyńska i Ewa Basińska, nauczycielki – bibliotekarki z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Staszowie. Nigdy dość poruszania tematu tolerancji, dlatego też należy zwracać uwagę dzieciom na to, że każdy z nas jest inny i każdy z nas jest wyjątkowy. W interesujący i przystępny sposób panie przedstawiały dzieciom, co to jest i na czym polega tolerancja. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, a na koniec otrzymały pamiątkowe upominki.


Zajęcia zorganizowała Marzena Chyla we współpracy z Małgorzatą Studnicką.

Marzena Chyla